Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tuần tra viên”

(Thêm {{pp-protected}} (TW))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
==Những nội dung nên đánh dấu tuần tra==
* Bất cứ trang nào phù'''đã hợpbị vớigắn tiêu chíthẻ xóa nhanh''' của [[Wikipedia:Quy định xóa trang]]. Điều này giúp các biên tập khác không phải mất thời gian để tuần tra các trang mới đã được tuần tra.
* Bất cứ trang nào phù hợp với Wikipedia, ngay cả khi nó cần phải thêm nhiều đóng góp nữa; nên thêm các [[Trợ giúp:Bản mẫu|bản mẫu trợ giúp]] vào bài trước khi đánh dấu tuần tra.
* Một trang với các [[Trợ giúp:Bản mẫu|bản mẫu trợ giúp]] cần cải tiến lớn.
 
==Những nội dung không nên đánh dấu tuần tra==