Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thị xã Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Hộp điều hướng
|status = autocollapse
|name = ThịDanh sách các thị tại Việt Nam
|title = [[Hình:Flag of Vietnam.svg|23px|Việt Nam]] [[Thị xã (Việt Nam)|Các thị xã của Việt Nam]] (49)
|image=