Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mongrangvebet/WikiProjectCards/Dự án/Y học”

Trang mới: “{{Template:WikiProjectCard |about= |needshelp= |mode={{{mode|}}} |wikiproject=Y_h%E1%BB%8Dc |notification_when_a_new_member_joins=0 |notification_when_a_new_discu…”
(Trang mới: “{{Template:WikiProjectCard |about= |needshelp= |mode={{{mode|}}} |wikiproject=Y_h%E1%BB%8Dc |notification_when_a_new_member_joins=0 |notification_when_a_new_discu…”)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
(Không có sự khác biệt)