Khác biệt giữa các bản “Hòa Huệ Vương”

Trang mới: “'''Hòa Huệ Vương''' (''chữ Hán'':和惠王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử thời phong kiến. ==Danh sách== * Bắc…”
(Trang mới: “'''Hòa Huệ Vương''' (''chữ Hán'':和惠王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử thời phong kiến. ==Danh sách== * Bắc…”)
(Không có sự khác biệt)