Khác biệt giữa các bản “Đường Hoa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Địa lý==
Xã Đường Hoa nằm ở phía nam huyện [[Hải Hà]], có vị trí địa lý:
*Phía đông giáp xã [[Quảng Long, Hải Hà|Quảng Long]] và xã [[Quảng Phong (xã)|Quảng Phong]]
*Phía tây giáp huyện [[Đầm Hà]]
*Phía nam giáp xã [[Cái Chiên]]
*Phía bắc giáp xã [[Quảng Sơn, Hải Hà|Quảng Sơn]].
 
Xã Đường Hoa có diện tích 47,64 km<sup>2</sup>, dân số năm 2018 là 6.445 người, mật độ dân số đạt 135 người/km<sup>2</sup>.<ref name="NQ837"/>
 
==Lịch sử==
Địa bàn xã Đường Hoa hiện nay trước đây vốn là hai xã Đường Hoa và Tiến Tới.