Khác biệt giữa các bản “Đền Quán Thánh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Lịch sử ==
[[Tập tin:‎Pagode du Grand Bouddha.jpg|nhỏ|phải|280px|[[Cổng tam quan]] Đền Quán Thánh xưa.vào đầu thế kỷ 20]]
Đền được xây dựng vào đầu thời [[nhà Lý]]. Từng trải qua nhiều đợt trùng tu vào các năm [[1618]], [[1677]], [[1768]], [[1836]], [[1843]], [[1893]], [[1941]] (các lần trùng tu này được ghi lại trên văn bia). Đợt trùng tu năm [[Đinh Tỵ]] niên hiệu [[Vĩnh Trị]] thứ 2 tức đời vua [[Lê Hy Tông]]. [[Trịnh Tạc]] ủy cho con là [[Trịnh Căn]] chủ trì việc xuất của kho để di tạo Trấn Vũ Quán và pho tượng Thánh Trấn Vũ. Nghệ nhân trực tiếp chỉ huy đúc tượng Thánh Huyền thiên Trấn Vũ là [[Vũ Công Chấn]].<ref>[http://www.badinh.gov.vn/htx/Vietnamese/default.asp?Newid=1659 Thu thập tài liệu về Đức ông Trùm Trọng-đền Quán Thánh]</ref> Ông cho đúc tượng Huyền thiên Trấn Vũ bằng [[đồng]] hun, thay cho pho tượng bằng gỗ trước đó. Năm [[Cảnh Thịnh]] 2 (1794) đời vua [[Quang Toản]], viên Đô đốc [[nhà Tây Sơn|Tây Sơn]] là Lê Văn Ngữ cho đúc chiếc [[khánh]] đồng lớn.<ref name="Hà Nội-di tich">''Hà Nội-di tích lịch sử văn hóa và danh thắng'' của Doãn Đoan Trinh, Đền Quán Thánh, trang 556-557.</ref>