Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Hòa Thạnh”

Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Thảo luận:Hòa Thạnh (phường) sang Thảo luận:Hòa Thạnh (định hướng)
n (Bot: Giải quyết đổi hướng kép đến Thảo luận:Hòa Thạnh (phường))
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng
(Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Thảo luận:Hòa Thạnh (phường) sang Thảo luận:Hòa Thạnh (định hướng))
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng
 
#đổi [[Thảo luận:Hòa Thạnh (phườngđịnh hướng)]]