Thắc mắcSửa đổi

Robot, đặt ở cuối bài viết có ý nghĩa và tác dụng gì vậy bạn? Trường hợp nào phải sử dụng, thể loại nào sử dụng con robot nào? Cảm ơn. Bùi Thụy Đào Nguyên (thảo luận) 10:38, ngày 18 tháng 4 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

[1]. Is that enough? --Xqt (thảo luận) 15:48, ngày 20 tháng 5 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin/2017Sửa đổi

Trân trọng mời bot toàn cục tham gia Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin/2017. Xin cảm ơn bot rất nhiều iu miu (thảo luận) 13:53, ngày 14 tháng 12 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]