Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đổi hướng”

Cập nhật tham số tùy chỉnh cho Wikipedia Tiếng Anh
(Vì trật lỗi trật tự gây lỗi trên một số bài nên tạm lùi để chờ hướng sửa lỗi)
(Cập nhật tham số tùy chỉnh cho Wikipedia Tiếng Anh)
{{#ifeq:{{{en|}}}|yes|{{Hatnote|<!--
<div class="dablink">Mục từ "{{#ifexist: {{{1|}}} | {{{1}}} | [[{{{1}}}]][[Thể loại:Bài cần trang đổi hướng|{{PAGENAME}}]] }}" dẫn đến bài này. Xin đọc về {{{3|các nghĩa khác}}} tại bài [[:{{#if: {{{2|}}} | {{{2}}} | {{{1}}} (định hướng) }}]].</div>{{#ifexist:
-->"{{{1}}}" đổi hướng đến đây. Về {{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|các định nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{3|}}}|[[:{{{3}}}]]{{#ifeq:{{{4|}}}|and|&#32;và {{#if:{{{5|}}}|[[:{{{5}}}]]|[[{{{1}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{1}}} (định hướng)]]}}.<!--
-->{{#if:{{{2|}}}|{{#if:{{{4|}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{4|}}}|and||<!-- "and" is a special word, don't output "Về and, ..."
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{4}}}|1|các định nghĩa khác|{{{4}}}}}, xem {{#if:{{{5|}}}|[[:{{{5}}}]]{{#ifeq:{{{6|}}}|and|&#32;and {{#if:{{{7|}}}|[[:{{{7}}}]]|[[{{{4}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{4}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->{{#if:{{{6|}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{6|}}}|and||<!--
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{6}}}|1|các định nghĩa khác|{{{6}}}}}, xem {{#if:{{{7|}}}|[[:{{{7}}}]]{{#ifeq:{{{8|}}}|and|&#32;and {{#if:{{{9|}}}|[[:{{{9}}}]]|[[{{{6}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{6}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->{{#if:{{{8|}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{8|}}}|and||<!--
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{8}}}|1|các định nghĩa khác|{{{8}}}}}, xem {{#if:{{{9|}}}|[[:{{{9}}}]]|[[{{{8}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}}}}}{{#switch:{{{1<noinclude>|REDIRECT</noinclude>}}}|REDIRECT|REDIRECT1|REDIRECT2|REDIRECT3|TERM = | #default = {{#ifexist:{{{1}}}||{{main other|[[Thể loại:Bài cần trang định hướng]]}}}}}}
|<div class="dablink">Mục từ "{{#ifexist: {{{1|}}} | {{{1}}} | [[{{{1}}}]][[Thể loại:Bài cần trang đổi hướng|{{PAGENAME}}]] }}" dẫn đến bài này. Xin đọc về {{{3|các nghĩa khác}}} tại bài [[:{{#if: {{{2|}}} | {{{2}}} | {{{1}}} (định hướng) }}]].</div>{{#ifexist:
{{#if: {{{2|}}} | {{{2}}} | {{{1}}} (định hướng) }} ||
[[Thể loại:Bài cần trang định hướng|{{PAGENAME}}]]
}}
}}<noinclude>
}}
}}<noinclude>
{{Tài liệu}}
[[Thể loại:Bài cần trang đổi hướng|*]]