Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đổi hướng/doc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Template:R_template_index R template index] các loại bản mẫu đổi hướng (Tiếng Anh).
}}
{{chú ý|1=Sử dụng thêm tham số {{tlftlx|Đổi hướng|en{{=}}yes}} để bản mẫu chuyển sang sử dụng hệ thống liên kết đúng tại Wikipedia Tiếng Anh trong trường hợp có lỗi.}}
* {{tlx|Đổi hướng|Foo}} → {{Đổi hướng|Foo}}
Mục đích của nó là để giảm sự nhầm lẫn bằng cách giúp người dùng có được trang dự định của họ nếu họ đã được chuyển hướng đến một trang khác trong khi, ví dụ, tìm kiếm một chủ đề. Một ví dụ sẽ là khi người dùng tìm kiếm cho [[Achilleus]] (như trong [[Achilleus (hoàng đế)|hoàng đế]]), nhưng kết thúc trên trang có tiêu đề [[Achilles]] (như anh hùng trong thần thoại) sau khi được chuyển hướng.