Khác biệt giữa các bản “Chu vi hình tròn”

 
==Quan hệ với Pi==
{{wide image|[[File:Pi-unrolled-720.gif|250 pxthumb|Số240px|Hình Pitròn (có đường kính là 1 sẽ có chu vi là {{pi)}}.]]
[[File:2pi-unrolled.gif|thumb|240px|Hình tròn đơn vị có bán kính là 1 sẽ có chu vi là 2{{pi}}.]]
Chu vi của [[hình tròn]] liên quan với [[Pi]]. Giá trị của [[Pi]] là 3,141592653589793.... (xem [[Pi]]), được quy ước với giá trị gần đúng là 3,14.<ref name="nxbgd"/> [[Pi]] được định nghĩa là tỷ lệ của chu vi <math>C</math>.
 
223.257

lần sửa đổi