Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Uyên Cảnh Hoàng hậu”

n
Không có tóm lược sửa đổi
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
* [https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%98%8E%E5%8F%B2/%E5%8D%B7113#%E6%99%AF%E5%B8%9D%E6%B1%AA%E7%9A%87%E5%90%8E Minh sử, quyển 113, Hậu phi nhất]: ''Hiếu Uyên Cảnh HoàngĐế Phế hậu Uông thị''
 
{{Hoàng hậu nhà Minh}}