Khác biệt giữa các bản “Danh sách tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| align="center" |1
|[[The Landmark 81]]
| align="center" |[[Tập_tin:Landmark814612.jpeg|243x243px|thế=]]
| align="center" |[[Bình Thạnh]]
| align="center" |81
| align="center" |2018-hiện tại
|[[The Landmark 81]]
| align="center" |[[Tập_tin:LM81_NhonHuynh_5-8-2018.jpg|169x169px231x231px|thế=]]
| align="center" |{{m to ft|461.3|abbr=yes|precision=0}}
| align="center" |81
| align="center" |2010–2018
|[[Tòa nhà Bitexco Financial]]
| align="center" |[[Tập_tin:Bitexco Financial Tower, Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, 2013-08-14, DD 05.JPG|180x180px211x211px|thế=]]
| align="center" |{{m to ft|262.5|abbr=yes|precision=0}}
| align="center" |68
| align="center" |1997–2010
|[[Saigon Trade Center]]
| align="center" |[[Tập_tin:Saigon_Trade_Center_21112013.JPG|143x143px196x196px|thế=]]
| align="center" |{{m to ft|145|abbr=yes|precision=0}}
| align="center" |33
| align="center" |1996–1997
|[[Saigon Centre|Saigon Centre 1]]
| align="center" |[[Tập_tin:Saigon centre - Tết 2009.jpg|153x153px173x173px|thế=]]
| align="center" |{{m to ft|106|abbr=yes|precision=0}}
| align="center" |25
| align="center" |1995-1996
|[[Sunwah Tower]]
| align="center" |[[Tập_tin:Sun_Wah_Tower,_Ciudad_Ho_Chi_Minh,_Vietnam,_2013-08-14,_DD_01.JPG|209x209px285x285px|thế=]]
| align="center" |{{m to ft|100|abbr=yes|precision=0}}
| align="center" |21
| align="center" |1895-1972
|[[Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn]]
| align="center" |[[Tập_tin:Notre_dame_saigon.jpg|154x154px211x211px|thế=]]
| align="center" |{{m to ft|58|abbr=yes|precision=0}}
| align="center" |
408

lần sửa đổi