Danh sách tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất Việt Nam, thành phố hiện có 1,458 tòa nhà đã hoàn thành trong đó có 7 tòa nhà chưa được Emporis xếp hạng, (bao gồm 276 tòa nhà trọc trời cao trên 100 mét và 1,179 tòa nhà cao tầng). Tòa nhà cao nhất ở Thành phố Hồ Chí MinhLandmark 81, cao 461,3 mét và đây cũng là tòa nhà cao nhất ở Việt Nam, tòa nhà cao nhất ở Đông Nam Á và cũng là tòa nhà cao thứ 15 trên thế giới. Tòa nhà cao thứ hai là Bitexco Financial Tower cao 262,5 mét, tòa nhà là một trong những biểu tượng của thành phố. Tòa nhà cao thứ 3 là Vietcombank Tower cao 206 mét. Tòa nhà cao thứ tư là Saigon Centre 2. Và tòa nhà Vinhomes Park 6 thuộc tổ hợp Vinhomes Central Park là tòa nhà cao thứ năm với chiều cao 184 mét.

Landmark 81 hiện là tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm 2018.

Tòa nhà mới nhất được góp mặt vào danh sách là Lake Grand Marina (Vinhomes Luxury 5) cao 164 mét, 4 tòa thuộc tổ hợp Q7 Saigon Riverside cao 116 mét và 2 tòa thuộc tổ hợp Narra Tower cao 109 mét. Trong năm 2022, sẽ có thêm 10 tòa nhà nữa được hoàn thành, các tòa nhà đó là: 10 tòa nhà thuộc tổ hợp Masteri Centre Point cao từ 75 mét đến 133 mét của Vinhomes Grand Park.

Các tòa nhà trọc trời ở Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở các Quận 1, Quận 4, Quận 7, Bình Thạnh và khu vực phía tây nam của thành phố Thủ Đức. Mặc dù ở các quận khác trong thành phố vẫn có các tòa nhà trọc trời hay tòa nhà cao tầng nhưng số lượng lại khá ít. Tính đến năm 2022, toàn thành phố có tổng cộng 35 tòa nhà có chiều cao trên 150 mét.

Tổng số tòa nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh
(theo thống kê của Emporis)
≥45m ≥100m ≥200m ≥300m ≥400m Tổng cộng
1179 276 2 0 1 1,458
Đường chân trời khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 với các tòa nhà của Quận 1 và tòa Bitexco Financial Tower cao 262,5 mét.

Tòa nhà cao nhấtSửa đổi

In đậm Từng là tòa nhà cao nhất Việt Nam

Danh sách các tòa nhà đã hoàn thành với chiều cao từ 110 mét trở lên.[1]

Hạng Tòa nhà Hình ảnh Quận, huyện Chiều cao Tầng Hoàn

thành

Ghi chú
1 Landmark 81   Bình Thạnh 461,2[2] 81 2018
2 Bitexco Financial Tower   Quận 1 262,5[3] 68 2010
3 Vietcombank Tower   Quận 1 206[4] 35 2015
4 Saigon Centre 2   Quận 1 193,7[5] 39 2017
5 Vinhomes Park 6
Bình Thạnh 184[6] 51 2017 Vinhomes Central Park
6 Vinhomes Landmark 2
Bình Thạnh 180 50 2017
7 Vinhomes Landmark 3
Bình Thạnh 180[7] 50 2017
8 Vinhomes Landmark 4
Bình Thạnh 180 50 2017
9 Vinhomes Landmark Plus A
Bình Thạnh 180 50 2018
10 Vinhomes Landmark 5
Bình Thạnh 178[8] 50 2017
11 Vinhomes Aqua 1
Quận 1 175,5[9] 50 2017 Vinhomes Golden River
12 Vinhomes Landmark 1   Bình Thạnh 175,5[10] 47 2017 Vinhomes Central Park
13 Vinhomes Park 5
Bình Thạnh 175,5[11] 47 2018
14 VInhomes Aqua 2
Quận 1 174[9] 50 2018 Vinhomes Golden River
15 VInhomes Luxury 6 Quận 1 174[9] 50 2018
16 Vinhomes Park 7
Bình Thạnh 170 47 2017 Vinhomes Central Park
17 Vinhomes Central 3 Bình Thạnh 168,5[12] 47 2016
18 Vinhomes Central 2 Bình Thạnh 168[12] 47 2016
19 Saigon Times Square   Quận 1 164,9[13] 40 2012
20 Sunwah Pearl - Golden House
Bình Thạnh 164,7 50 2020 Sunwah Pearl
21 Sunwah Pearl - White House Bình Thạnh 164,7[14] 50 2020
22 Lake Grand Marina
Quận 1 164 47 2022 Grand Marina Saigon

(Tên khác: Vinhomes Luxury 5)

23 Vinhomes Landmark 6
Bình Thạnh 161[15] 45 2017 Vinhomes Central Park
24 Victory Tower   Quận 7 155[16] 33 2011

(Tên cũ: Petroland Tower)

25 Vinhomes Park 4
Bình Thạnh 155 43 2018
26 Hilton Saigon Hotel   Quận 1 154[17] 34 2021
27 Phú Hoàng Anh 1C
Nhà Bè 153,3[18] 35 2012

Chung cư Phú Hoàng Anh 1

28 Phú Hoàng Anh 1D Nhà Bè 153,3[19] 35 2012
29 Pearl Plaza   Bình Thạnh 152,8[20] 32 2015
30 Vinhomes Park 3
Bình Thạnh 152 42 2017 Vinhomes Central Park
31 Sunshine Diamond River B Quận 7 152[21] 38 2021 Sunshine Diamond River
32 Sunshine Diamond River C
Quận 7 152[21] 38 2021
33 The View Riviera Point T6
Quận 7 151 40 2019 Riviera Point
34 The View Riviera Point T7 Quận 7 151 40 2019
35 The View Riviera Point T8 Quận 7 151 40 2019
36 Sunwah Pearl - Silver House
Bình Thạnh 148[22] 45 2020 Sunwah Pearl
37 VInhomes Aqua 3
Quận 1 147[9] 42 2018 Vinhomes Golden River
38 The View Riviera Point T3
Quận 7 147[23] 40 2019 Riviera Point
39 The View Riviera Point T4 Quận 7 147[24] 40 2019
40 The View Riviera Point T5 Quận 7 147[24] 40 2019
41 Masteri Thảo Điền T5   Thủ Đức 146,9[25] 44 2017
42 Saigon Trade Center   Quận 1 145[26] 33 1997
 • Cao nhất Việt Nam từ 1997 - 2010
43 Vinhomes Park 2 Bình Thạnh 144,6[27] 40 2017 Vinhomes Central Park
44 Cantavil Premier 1   Thủ Đức 144[28] 36 2013
45 Cantavil Premier 2 Thủ Đức 144[28] 36 2013
46 Masteri Thảo Điền T3 Thủ Đức 144[25] 43 2016 Masteri Thảo Điền
47 Masteri Thảo Điền T4 Thủ Đức 144[25] 43 2016
48 Gateway Thảo Điền - The Aspen   Thủ Đức 143 42 2018 Gateway Thảo Điền
49 Masteri An Phú - RIO Building   Thủ Đức 143 42 2019 Masteri An Phú
50 Masteri An Phú - SOL Building   Thủ Đức 143 42 2019
51 Sunrise City South Tower V5   Quận 7 139[29] 35 2012 Chung cư Sunrise City
52 Sunrise City South Tower V6   Quận 7 139[30] 35 2012
53 Sunrise City Central Tower W1
Quận 7 139[31] 35 2015
54 Sunrise City Central Tower W4 Quận 7 139[32] 35 2015
55 Opal Tower   Bình Thạnh 139 41 2019
56 Golden Plaza Residence   Quận 5 138,5[33] 35 2014
57 Vinhomes Central 1
Bình Thạnh 137,4[34] 38 2016 Vinhomes Central Park
58 Vinhomes Park 1 Bình Thạnh 137,4 38 2016
59 Hoàng Anh Thanh Bình B   Quận 7 136 40 2016
60 Saigon Pearl - Ruby   Bình Thạnh 135[35] 38 2009 Tổ hợp Saigon Pearl
61 Saigon Pearl - Sapphire Bình Thạnh 135[35] 38 2009
62 Saigon Pearl - Topaz Bình Thạnh 135[35] 38 2009
63 Sunrise City Central Tower - W2
Quận 7 135 34 2012 Chung cư Sunrise City
64 Sunrise City Central Tower - W3 Quận 7 135 34 2012
65 Hoàng Anh Gold House - Khu A Nhà Bè 135[36] 28 2012
66 Hoàng Anh Gold House - Khu B Nhà Bè 135[36] 28 2012
67 Masteri Thảo Điền T1   Thủ Đức 135[25] 40 2016 Masteri Thảo Điền
68 Masteri Thảo Điền T2 Thủ Đức 135[25] 40 2016
69 Masteri Riviera E Thủ Đức 133 39 2022
70 Topaz Elite - Dragon 1 Quận 8 132,1[37] 33 2021 Chung cư Topaz Elite
71 Topaz Elite - Dragon 2 Quận 8 132,1[37] 33 2021
72 Sunrise City South Tower V1
Quận 7 127 31 2012 Chung cư Sunrise City
73 Sunrise City South Tower V2 Quận 7 127 31 2012
74 Sunrise City South Tower V3 Quận 7 127 31 2012
75 Sunrise City South Tower V4 Quận 7 127 31 2012
76 Phú Hoàng Anh 1B
Nhà Bè 126 30 2012 Chung cư Phú Hoàng Anh 1
77 The Tresor Quận 4 126 35 2014
78 Hoàng Anh Thanh Bình A   Quận 7 126 37 2016 Chung cư Hoàng Anh Thanh Bình
79 Hoàng Anh Thanh Bình C Quận 7 126 37 2016
80 VInhomes Aqua 4
Quận 1 126[9] 36 2018 Vinhomes Golden River
81 Sunrise CityView B   Quận 7 126[38] 37 2019 Chung cư Sunrise City
82 Saigon Royal Residences   Quận 4 119 35 2019
83 V-IKON Tower Bình Thạnh 125,8[39] 26 2020
84 Lim Tower 1   Quận 1 124,5[40] 34 2013
85 The Pegasuite Quận 8 124,5[41] 36 2019
86 Sunrise CityView A   Quận 7 123[38] 36 2019 Chung cư Sunrise City
87 Eco Green Saigon HR1A Quận 7 123[42] 36 2020 Eco Green Sài Gòn
88 Eco Green Saigon HR1B Quận 7 123[43] 36 2020
89 Eco Green Saigon HR2A Quận 7 123[44] 36 2020
90 Eco Green Saigon HR2B Quận 7 123[45] 36 2020
91 Gateway Thảo Điền - The Madison   Thủ Đức 122 36 2018
92 Sunrise City North Tower X1   Quận 7 122[46] 35 2016 Chung cư Sunrise City
93 Sunrise City North Tower X2 Quận 7 122[47] 35 2016
94 La Casa Quận 7 121 35 2013 Khu phức hợp La Casa
95 An Gia Skyline Quận 7 121 35 2017
96 River Panorama 1 Quận 7 121 35 2020
97 River Panorama 2 Quận 7 121 35 2020
98 Sky 89 Quận 7 121 35 2021
99 Soho Residence Quận 1 120,5[48] 36 2021
100 Hùng Vương Plaza A Quận 5 120[49] 30 2008
101 Hùng Vương Plaza B Quận 5 120[50] 30 2008
102 City Garden - Boulevard 1 Bình Thạnh 120[51] 30 2012
103 City Garden - Promennade 1 Bình Thạnh 120[51] 30 2017
104 Vista Verde Lotus   Thủ Đức 119[52] 35 2018 Vista Verde
105 Vista Verde Orchid Thủ Đức 119[52] 35 2018
106 Vista Verde T1 Thủ Đức 119[52] 35 2018
107 Vista Verde T2 Thủ Đức 119[52] 35 2018
108 Palm Heights T1   Thủ Đức 119 35 2019
109 Palm Heights T2 Thủ Đức 119 35 2019
110 Palm Heights T3 Thủ Đức 119 35 2019
111 Lavida Plus A Quận 7 119[53] 33 2019
112 S1.02 The Rainbow Thủ Đức 119[54] 35 2020
113 S1.06 The Rainbow Thủ Đức 119[54] 35 2020
114 S1.07 The Rainbow Thủ Đức 119[54] 35 2020
115 S2.02 The Rainbow Thủ Đức 119[54] 35 2020
116 S2.05 The Rainbow Thủ Đức 119[54] 35 2020
117 S5.01 The Rainbow Thủ Đức 119[54] 35 2020
118 S5.03 The Rainbow Thủ Đức 119[54] 35 2020
119 Phú Hoàng Anh 1A
Nhà Bè 118[55] 28 2012 Chung cư Phú Hoàng Anh 1
120 The River Gate A   Quận 4 118[56] 33 2017
121 E. Town Central   Quận 4 118[57] 27 2017
122 Estella Heights T3   Thủ Đức 116 34 2018
123 Estella Heights T4 Thủ Đức 116 34 2018
124 Feliz en Vista - Altaz Thủ Đức 116 34 2020 Feliz en Vista
125 Feliz en Vista - Berdaz Thủ Đức 116 34 2020
126 Feliz en Vista - Cruz Thủ Đức 116 34 2020
127 Linden Residences 1A   Thủ Đức 116 34 2021 Empire City
128 Linden Residences 2A Thủ Đức 116 34 2021
129 Masteri Riviera C Thủ Đức 116 34 2022
130 Masteri Riviera D Thủ Đức 116 34 2022
131 Q7 Saigon Riverside - Mercury Quận 7 116 34 2022 Q7 Saigon Riverside
132 Q7 Saigon Riverside - Saturn Quận 7 116 34 2022
133 Q7 Saigon Riverside - Uranus Quận 7 116 34 2022
134 Q7 Saigon Riverside - Venus Quận 7 116 34 2022
135 Vincom Center Tower A   Quận 1 115[58] 28 2010 Vincom Đồng Khởi
136 Vincom Center Tower B Quận 1 115[58] 28 2010
137 Masteri Millennium A Quận 4 113,2[59] 34 2018
138 Masteri Millennium B Quận 4 113,2[59] 34 2018
139 Diamond Island Bahamas
Thủ Đức 113[60] 29 2018 Đảo Kim Cương
140 Diamond Island Bora Bora Thủ Đức 113[60] 29 2018
141 Diamond Island Maldives Thủ Đức 113[60] 29 2018
142 Topaz Elite - Phoenix 1 Quận 8 112,4[37] 33 2021 Chung cư Topaz Elite
143 Topaz Elite - Phoenix 2 Quận 8 112,4[37] 33 2021
144 Kingdom 101 - Block A Quận 10 112,2[61] 30 2020 Kingdom 101 Tô Hiến Thành
145 Kingdom 101 - Block B Quận 10 112,2[61] 30 2020
146 Kingdom 101 - Block C Quận 10 112,2[61] 30 2020
147 The Everrich 1A   Quận 11 112[62] 25 2009
148 The Everrich 1B Quận 11 112[63] 25 2009
149 Thảo Điền Pearl A   Thủ Đức 112 33 2013
150 Thảo Điền Pearl B Thủ Đức 112 33 2013
151 The Gold View A Quận 4 112 33 2017
152 City Garden - Crescent Bình Thạnh 112 28 2017
153 Estella Heights T1   Thủ Đức 112[64] 33 2018 Estella Heights
154 Estella Heights T2 Thủ Đức 112[64] 33 2018
155 Lucky Palace Quận 6 112 33 2018
156 Chung cư Nguyễn Kim (Khu B) Quận 10 112 33 2019
157 Q2 Thảo Điền Residence   Thủ Đức 112 33 2019
158 Remax Plaza Quận 6 112[65] 28 2019 Trước đây tên là Richland Emerald
159 The Peak M8A Midtown Quận 7 112[66] 33 2021
160 The Garden Residence A   Quận 5 110[67] 33 1999 Trước đây tên là Thuận Kiều Plaza
161 The Garden Residence B Quận 5 110[67] 33 1999
162 The Garden Residence C Quận 5 110[67] 33 1999
163 Kumho Asiana Plaza Apartments Quận 1 110[68] 32 2009 Kumho Asiana Plaza
164 The Vista T1
Thủ Đức 110[69] 28 2011 The Vista An Phú
165 The Vista T2 Thủ Đức 110[69] 28 2011
166 The Vista T3 Thủ Đức 110[69] 28 2011
167 The Vista T4 Thủ Đức 110[69] 28 2011
168 The Vista T5 Thủ Đức 110[69] 28 2011
169 The Vista Office Tower   Thủ Đức 110[69] 28 2011
170 Terra Royal   Quận 3 110[70] 28 2019

Tòa nhà cao nhất theo khu vựcSửa đổi

Khu vực Toà nhà Chiều cao

(m)

Số tầng Hoàn thành
Bình Thạnh Landmark 81 461,2 81 2018
Quận 1 Bitexco Financial Tower 262,5 68 2010
Quận 7 Petroland Tower 155 33 2011
Nhà Bè Phú Hoàng Anh 1C,D 153,3 35 2012
Tp. Thủ Đức Masteri Thảo Điền T5 147 44 2017
Quận 5 Golden Plaza Residence 138,5 35 2014
Quận 8 Topaz Elite Dragon 132,1 33 2021
Quận 4 Masteri Millennium 130 34 2018
Quận 3 Terra Royal 119 28 2019
Quận 6 Lucky Palace 112 33 2018
Quận 10 Kingdom 101 112,2 30 2020
Quận 11 The Everrich 1 112 25 2010
Bình Chánh The Easter City 102 30 2015
Tân Phú Carillon 7 92 27 2019
Bình Tân Vision Bình Tân 1A & 2B 85 25 2017
Quận 12 Hưng Ngân Garden 75 22 2016
Phú Nhuận Kingston Residence 75 22 2018
Tân Bình Melody Residences - Block A, B 65 19 2017
Hóc Môn Cheery 3 Apartment 65 19 2013
Gò Vấp Chung Cư Cityland Park Hills 63 19 2018
Củ Chi Nhà thờ Giáo xứ Sơn Lộc 41 -- 2015
Cần Giờ Thánh thất Bình Khánh 30 -- 2015

Tòa nhà đang xây dựngSửa đổi

Danh sách các cao ốc đang được xây dựng, chưa cất nóc với chiều cao từ 100m trở lên.

Hạng Tòa nhà Quận, huyện Chiều cao Số tầng Hoàn thành Ghi chú
1 Empire 88 Tower Thủ Đức 333[71] 88 2024 Tổ hợp Empire City
2 Eco Green Saigon Tower Quận 7 275[72] 69 2023 Tòa nhà cao nhất Quận 7 khi hoàn thành
3 The Sun Tower Capitaland Quận 1 240 60 2024 Tổ hợp Vinhomes Golden River
4 One Central Saigon A Quận 1 240 55 2024 Tháp đôi cao nhất Việt Nam khi hoàn thành
5 Vinhomes Grand Park Office Tower Thủ Đức 222 45 2023 Tổ hợp Vinhomes Grand Park
6 Alpha City 1 Quận 1 222 49 2023
7 Alpha City 2 Quận 1 222 49 2023
8 One Central Saigon B Quận 1 218 48 2024 Tháp đôi cao nhất Việt Nam khi hoàn thành
10 Dragon Riverside City Quận 5 202 59 2023
11 IFC Saigon One Quận 1 195,3[73] 42 2023
12 Strait Grand Marina Quận 1 175 47 2025 Grand Marina Saigon

(Tên khác: Vinhomes Front 1)

13 Spring Grand Marina Quận 1 175 47 2025 Grand Marina Saigon

(Tên khác: Vinhomes Front 2)

14 Cove Grand Marina Quận 1 175 47 2024 Grand Marina Saigon

(Tên khác: Vinhomes Luxury 3)

15 Sea Grand Marina Quận 1 175 47 2024 Grand Marina Saigon

(Tên khác: Vinhomes Luxury 4)

16 Lagoon Grand Marina Quận 1 167 45 2024 Grand Marina Saigon

(Tên khác: Vinhomes Luxury 2)

17 Masteri Lumière Riversida - West Thủ Đức 167 44 2023
18 The Grand Manhattan - SGM1 Quận 1 140[74] 39 2024
19 The Grand Manhattan - SGM2 Quận 1 140[74] 39 2024
20 The Grand Manhattan - SGM3 Quận 1 140[74] 39 2024
21 Masteri Lumière Riversida - East Thủ Đức 137 36 2023
22 The Nexus 1A Quận 1 137 36 2024
23 The Nexus 1B Quận 1 137 36 2024
24 The Skyview Thủ Đức 136 36 2024 Tổ hợp Empire City
25 Bay Grand Marina Quận 1 134 36 2025 Grand Marina Saigon

(Tên khác: Vinhomes Front 3)

26 Ocean Grand Marina Quận 1 134 36 2025 Grand Marina Saigon

(Tên khác: Vinhomes Luxury 1)

27 Masteri Riviera E Thủ Đức 133 39 2022 Phân khu Riviera

Tổ hợp Masteri Centre Point

28 Sunshine Horizon A Quận 4 129 34 2023
29 Sunshine Horizon B Quận 4 129 34 2023
30 The Skyline Thủ Đức 129 34 2024 Tổ hợp Empire City
31 Lancaster Legacy A Quận 1 125 33 2024
32 Lancaster Legacy B Quận 1 125 33 2024
33 Lancaster Legacy C Quận 1 125 33 2024
34 The Park Avenue 1 Quận 11 119 34 2022
35 The Park Avenue 2 Quận 11 119 34 2022
36 Masteri Riviera C Thủ Đức 116 34 2022 Phân khu Riviera

Tổ hợp Masteri Centre Point

37 Masteri Riviera D Thủ Đức 116 34 2022
38 King Crown Infinity - Artemis Tower Thủ Đức 114 30 2023
39 King Crown Infinity - Apollo Tower Thủ Đức 114 30 2023
40 Masteri Riviera A Thủ Đức 109 32 2022 Phân khu Riviera

Tổ hợp Masteri Centre Point

41 Masteri Riviera B Thủ Đức 109 32 2022
42 Masteri Gardenia D Thủ Đức 102 30 2022 Phân khu Gardenia

Tổ hợp Masteri Centre Point

43 Masteri Gardenia E Thủ Đức 102 30 2022
44 Masteri Gardenia B Thủ Đức 88 26 2022
45 Masteri Gardenia C Thủ Đức 88 26 2022
46 Masteri Gardenia A Thủ Đức 75 22 2022

Đã lên kế hoạch, phê duyệt, đề xuấtSửa đổi

Hạng Tòa nhà Quận, huyện Số tầng Chiều cao Hoàn thành Trạng thái
1 Landmark 99 Bình Chánh 99 550+ -- Đề xuất
2 Saigon Centre (giai đoạn 3) Quận 1 88 386[75] -- Đề xuất
3 Hưng Điền New Town - Tháp 81 tầng Bình Chánh 81 278[76] 2025 Đề xuất
4 Sunshine Tower Quận 1 72 -- 2023 Đề xuất
5 Hưng Điền New Town - Tháp 69 tầng Bình Chánh 69 237 2025 Đề xuất
6 Eco Smart 50 Tower Thủ Đức 50 210 2024 Phê duyệt
7 Landmark Serviced Apartment Bình Thạnh 45 178 -- Kế hoạch
8 Sunshine Venicia 1 Thủ Đức 36 -- -- Đề xuất
9 Sunshine Venicia 2 Thủ Đức 36 -- -- Đề xuất
10 The Monarch Thủ Đức 33 151 -- Phê duyệt
11 Bình An Pearl Thủ Đức 33 -- -- Kế hoạch


Hủy bỏ, thu hồi, ngưng xây dựngSửa đổi

Hạng Tòa nhà Quận, huyện Số tầng Chiều cao Trạng thái
1 Amigo Tower 1 Quận 1 90 -- Hủy bỏ
2 Amigo Tower 2 Quận 1 90 -- Hủy bỏ
3 Tân Tạo Sky Bình Thạnh 84 -- Hủy bỏ
4 Khu phức hợp Mả Lạng Quận 1 75 391 Tầm nhìn
5 Nguyễn Cư Trinh Centre Quận 1 55 337 Hủy bỏ
6 Vietnam Financial Center - Office Quận 10 48 256 Tầm nhìn
7 Vietnam Financial Center - Hotel Quận 10 48 256 Tầm nhìn
8 Vietnam Financial Center - Apartment 1 Quận 10 48 256 Tầm nhìn
9 Vietnam Financial Center - Apartment 2 Quận 10 48 256 Tầm nhìn
10 Vietnam Financial Center - Apartment 3 Quận 10 48 256 Tầm nhìn
11 Xi Park Tower Quận 1 54 240 Tầm nhìn
12 Saigon Melinh Tower 1 Quận 1 48 220 Tạm ngưng
13 Vinashin Tower ? 55 207 Hủy bỏ
14 Sài Gòn Gem Tower Quận 1 47 205 Tầm nhìn
15 VIJA Tower 1 Tp Thủ Đức 40 200 Tầm nhìn
16 VIJA Tower 2 Tp Thủ Đức 40 200 Tầm nhìn
17 VIJA Tower 3 Tp Thủ Đức 40 200 Tầm nhìn
18 SJC Tower Quận 1 46 200 Tạm ngưng
19 Windhorst Tower Quận 1 55 180 Hủy bỏ
20 Bonday Ben Thanh Tower Quận 1 35 170 Hủy bỏ
21 Satra Tax Plaza Quận 1 40 165 Tạm ngưng
22 Saigon Melinh Tower 2 Quận 1 36 165 Tạm ngưng
23 Eximbank Tower Quận 1 40 163 Tạm ngưng
24 Alpha Town Quận 1 35 160 Tạm ngưng
25 Lavenue Crown Quận 1 36 160 Thu hồi
26 BIDV Tower Quận 1 40 152 Tạm ngưng
27 Lancaster Lincoln A Quận 4 40 152 Tạm ngưng
28 Lancaster Lincoln B Quận 4 40 152 Tạm ngưng
29 Harmony Point Complex Quận 4 35 150 Hủy bỏ
30 Kenton Plaza A Quận 7 35 150 Tạm ngưng
31 Cape Pearl Bình Thạnh 44 145 Thu hồi

Mốc thời gian của các tòa nhà cao nhấtSửa đổi

Số năm

cao nhất

Tòa nhà Hình ảnh Chiều cao Số tầng Quận
2018-hiện tại Landmark 81   461,3 m (1.513 ft) 81 Bình Thạnh
2010–2018 Bitexco Financial Tower   262,5 m (861 ft) 68 Quận 1
1997–2010 Saigon Trade Center   145 m (476 ft) 33 Quận 1
1996–1997 Saigon Centre 1   106 m (348 ft) 25 Quận 1
1995-1996 Sunwah Tower   92 m (302 ft) 21 Quận 1
1970-1995? VTP - Office Service Center 65 m (213 ft) 15 Quận 1
1895-1970? Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn   60,5 m (198 ft) -- Quận 1
1876-1895 Nhà thờ Tân Định   55,3 m (181 ft) -- Quận 3
1873-1876 Dinh Norodom   ~20 m (66 ft) 2 Quận 1

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “Sky scraper list of Vietnam”.
 2. ^ “Vincom Landmark 81”. CTBUH Skyscraper Center.
 3. ^ “Bitexco Financial Tower”. CTBUH Skyscraper Center.
 4. ^ “Vietcombank Tower”. CTBUH Skyscraper Center.
 5. ^ “Saigon Centre 2”. CTBUH Skyscraper Center.
 6. ^ “The Park 6”. CTBUH Skyscraper Center.
 7. ^ “The Landmark 3”. CTBUH Skyscraper Center.
 8. ^ “Vinhomes Landmark 5”. Emporis.
 9. ^ a b c d e “Vinhomes Golden River”. CTBUH Skyscraper Center.
 10. ^ “The Landmark 1”. CTBUH Skyscraper Center.
 11. ^ “The Park 5”. CTBUH Skyscraper Center.
 12. ^ a b “Bộ Câu Hỏi Vinhomes Central Park”.
 13. ^ “Times Square”. CTBUH Skyscraper Center.
 14. ^ “Sunwah Pearl White House”.
 15. ^ “Vinhomes Landmark 6”. Emporis.
 16. ^ “Petroland Tower”. CTBUH Skyscraper Center.
 17. ^ “Hilton Saigon Hotel”. Emporis.
 18. ^ “Dragon City 1”. CTBUH Skyscraper Center.
 19. ^ “Dragon City 2”. CTBUH Skyscraper Center.
 20. ^ “Pearl Plaza”. Emporis.
 21. ^ a b “The Everrich 2 Block C”. Emporis.
 22. ^ “Sunwah Pearl Silver House”.
 23. ^ “Riviera Point 3”. Emporis.
 24. ^ a b “Riviera Point 4,5”. Emporis.
 25. ^ a b c d e “Masteri Thao Dien”. Emporis.
 26. ^ “Saigon Trade Center”. CTBUH Skyscraper Center.
 27. ^ “The Park 2”. CTBUH Skyscraper Center.
 28. ^ a b “Cantavil Condominium”. Emporis.
 29. ^ “Sunrise City Tower 3 (South Towers)”. Emporis.
 30. ^ “Sunrise City Tower 1 (South Towers)”. Emporis.
 31. ^ “Sunrise City Tower 7 (Center Towers)”. Emporis.
 32. ^ “Sunrise City Tower 10 (Center Towers)”. Emporis.
 33. ^ “Cinco Tower”. Emporis.
 34. ^ “Bộ Câu Hỏi Vinhomes Central Park”.
 35. ^ a b c “Saigon Pearl Complex”. CTBUH Skyscraper Center.
 36. ^ a b “Hoàng Anh Gia Lai Gold House”. Emporis.
 37. ^ a b c d “Căn hộ Topaz Elite Quận 8”.
 38. ^ a b “Sunrise City View”. CTBUH Skyscraper Center.
 39. ^ “Những cao ốc dở dang, bị bỏ hoang ở Sài Gòn”. Báo Xây dựng. 16 tháng 11 năm 2015.
 40. ^ “Lim Tower”. Emporis.
 41. ^ “Giấy Phép xây dựng số 240/GPXD”. 22 tháng 12 năm 2016.
 42. ^ “Eco Green Saigon Complex”. CTBUH Skyscraper Center.
 43. ^ “Eco Green Saigon Complex”. CTBUH Skyscraper Center.
 44. ^ “Eco Green Saigon Complex”. CTBUH Skyscraper Center.
 45. ^ “Eco Green Saigon Complex”. CTBUH Skyscraper Center.
 46. ^ “Sunrise City Tower 11 (North Towers)”. Emporis.
 47. ^ “Sunrise City Tower 12 (North Towers)”. Emporis.
 48. ^ “Chuyển nhượng căn hộ Soho Residence”. 19 tháng 2 năm 2020.
 49. ^ “Hung Vuong Plaza 1”. CTBUH Skyscraper Center.
 50. ^ “Hung Vuong Plaza 2”. CTBUH Skyscraper Center.
 51. ^ a b “Saigon City Garden”. Emporis.
 52. ^ a b c d “Vista Verde”. Emporis.
 53. ^ “Dự án Lavida Plus Quận 7”.
 54. ^ a b c d e f g “Pháp Lý Dự Án Vinhomes Grand Park Quận 9”. 16 tháng 9 năm 2021.
 55. ^ “Dragon City HAGL 3”. Emporis.
 56. ^ “Rivergate Residence”. CTBUH Skyscraper Center.
 57. ^ “E. Town Central”. CTBUH Skyscraper Center.
 58. ^ a b “Vincom Center B Ho Chi Minh Tower 1”. Emporis.
 59. ^ a b “Masteri Millennium”. Emporis.
 60. ^ a b c “diamond island”. Emporis.
 61. ^ a b c “Pháp lý và quá trình phát triển dự án căn hộ Kingdom 101 Tô Hiến Thành”.
 62. ^ “The Everrich I 1”. CTBUH Skyscraper Center.
 63. ^ “The Everrich I 2”. CTBUH Skyscraper Center.
 64. ^ a b “Estella Heights Phase 2”. CTBUH Skyscraper Center.
 65. ^ “Richland Emerald”. CTBUH Skyscraper Center.
 66. ^ “The Peak Phu My Hung Midtown Block M8A”. CTBUH Skyscraper Center.
 67. ^ a b c “Thuan Kieu Plaza”. CTBUH Skyscraper Center.
 68. ^ “Kumho Asiana Plaza Apartments”. CTBUH Skyscraper Center.
 69. ^ a b c d e f “The Vista”. Emporis.
 70. ^ “Terra Royal”.
 71. ^ “Empire 88 Tower”. CTBUH Skyscraper Center.
 72. ^ “Xuan Mai Eco Green Saigon Tower”. CTBUH Skyscraper Center.
 73. ^ “IFC Saigon One”. CTBUH Skyscraper Center.
 74. ^ a b c “Giới thiệu The Grand Manhattan Quận 1”.
 75. ^ “Saigon Centre 2”. Emporis.
 76. ^ “Chánh hưng”. Emporis.

Tham khảoSửa đổi