Khác biệt giữa các bản “Phú Hòa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Kinh tế - xã hội==
==Du lịch==
Một số điểm tham quan đáng chú ý là: Mộ và đền thờ [[Lương Văn Chánh]] (xã Hòa Trị), khu du lịch Đá Bàn, thành [[nhà Hồ]] (xã Hòa Định Đông), tháp Chăm Đồng Miễu, dinh Ông (xã Hòa Định Đông), mỏ nước khoáng nóng Phú Sen, gành Đá (xã Hòa Thắng), làng [[gốm]] Hòa Quang và Hòa Trị, [[đập Đồng Cam]] (xã Hòa Hội), [[suối Cô Lan]] (xã Hòa Quang Bắc).
 
==Xem thêm==
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa}}