Khác biệt giữa các bản “Laurent Gbagbo”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox officeholder 1
{{Thông tin viên chức
|name = Laurent Gbagbo
|image = IC Gbagbo Motta eng 195.jpg