Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cung Định vương”

* Cung Định Vương là tước hiệu của [[Trần Nghệ Tông]] khi chưa lên làm vua.
* Vĩnh Hưng Cung Định Vương [[Chu Duy Thôi]] [[nhà Minh]]
* [[Đông An Cung Định Vương]] Chu Quý 塛 nhà Minh
* [[Triều Tiên Thái Tông|Triều Tiên Cung Định Vương]] Lý Phương Viễn (gọi tắt theo thụy hiệu dài Cung Định Thánh Đức Thần Công Kiến Thiên Thể Cực Đại Chính Khải Hữu Văn Vũ Duệ Triết Thành Liệt [[Quang Hiếu Đại Vương]])