Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Song lang (phim)”

n
| extra_column = Thể hiện
| writing_credits = yes
| total_length = 21:18
| total_length = 21:18<ref>{{citeweb|url=https://www.nhaccuatui.com/playlist/song-lang-ost-isaac-ft-va.2Pz2SyUyrOAP.html|title= Song Lang OST|publisher=Nhạc Của Tui|accessdate=Jan 22, 2020}}</ref>
| title1 =Mở Màn
| writer1 =
| length4 =2:34
| title5= Giang Tô Điểu Ngữ
| writer5= Leon Le
| extra5= Tú Quyên
| length5= 1:50
| title6= Nặng Tình Xưa
| writer6= Leon Le
| extra6= Hữu Quốc
| length6= 1:29
| title7= Nam Ai (Lớp Mái)
| writer7= Leon Le
| extra7= [[Isaac (ca sĩ)|Isaac]]
| length7= 2:08
*Hoàng Song Việt
*Leon Lê}}
| extra8= Kiều Trinh, Leon Le
| length8= 1:16
| title9= Trường Tương Tư
| writer9= Leon Le
| extra9= [[Isaac (ca sĩ)|Isaac]]
| length9= 3:09
| length10= 3:07
| title11= Thương Về Đất Mũi
| writer11= Leon Le
| total_length extra11= 21:18[[Isaac (ca sĩ)|Isaac]]<ref>{{citeweb|url=https://www.nhaccuatui.com/playlist/song-lang-ost-isaac-ft-va.2Pz2SyUyrOAP.html|title= Song Lang OST|publisher=Nhạc Của Tui|accessdate=Jan 22, 2020}}</ref>
| extra11= [[Isaac (ca sĩ)|Isaac]]
| length11= 1:05
}}