Khác biệt giữa các bản “Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (vòng đấu loại trực tiếp)”

|pattern_b = _uru18h
|pattern_ra = _uru18h
|pattern_sh = _pumawhite
|pattern_so = _urug18h
|leftarm = FFFFFF
|pattern_b = _frank18a
|pattern_ra = _frank18a
|pattern_sh = _POR18A_frank18h
|pattern_so = _fra18a
|leftarm = FFFFFF
|pattern_b = _cro18A
|pattern_ra = _cro18A
|pattern_sh = _cro18a_cro18A
|pattern_so = _cro18a
|leftarm = 000000
Người dùng vô danh