Khác biệt giữa các bản “Danh sách tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| align="center" |2018
|tòa nhà cao nhất [[Việt Nam]] và 14 thế giới
Tổ hợp [[Vinhomes Central Park]]
|- bgcolor="#9FC"
| align="center" |2
| align="center" |169
| align="center" |2017
|Tổ hợp [[Vinhomes Central Park]]
|-
| align="center" |7
| align="center" |168
| align="center" |2018
| rowspan="2" |Tổ hợp [[Vinhomes Central Park]]
|-
| align="center" |9
| align="center" |168
| align="center" |2017
| rowspan="3" |Tổ hợp [[Vinhomes Central Park]]
|-
|Vinhomes Landmark 1
| align="center" |161
| align="center" |2017
|Tổ hợp [[Vinhomes Central Park]]
|-
| align="center" |15
| align="center" |154
| align="center" |2018
|Tổ hợp [[Vinhomes Central Park]]
|-
| rowspan="2" align="center" |19
| align="center" |151
| align="center" |2017
|Tổ hợp [[Vinhomes Central Park]]
|-
| rowspan="7" align="center" |22
| align="center" |143
| align="center" |2017
|Tổ hợp [[Vinhomes Central Park]]
|-
|Sunrise City View A
| align="center" |137
| align="center" |2016
| rowspan="2" |Tổ hợp [[Vinhomes Central Park]]
|-
| align="center" |33
| align="center" |{{m to ft|222|abbr=yes|precision=0}}
| align="center" |2020
|
|-
| align="center" |6
425

lần sửa đổi