Khác biệt giữa các bản “Văn Giản thượng thư”

==Danh sách==
*[[Bắc Ngụy]] Văn Giản Thượng Thư [[Lý Diễm Chi]]
*[[Nam Tống]] Văn Giản Thượng Thư [[Trần Quỳ]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Trần Nguyên Long (nhà Minh)|Trần Nguyên Long]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Đổng Dĩ]] (truy tặng)
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Ông Chính Xuân]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Hứa Tán]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Trương Bích (nhà Minh)|Trương Bích]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Trạm Nhược Thủy]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Chu Bính Mô]] (truy tặng)
*Thanh triều Văn Giản Thượng Thư [[Kim Sĩ Tùng]]
*Thanh triều Văn Giản Thượng Thư [[Đường Cảnh Sùng]]
*Thanh triều Văn Giản Thượng Thư [[Ôn Đạt (nhà Thanh)|Ôn Đạt]]
*Thanh triều Văn Giản Thượng Thư [[Vương Dẫn Chi]]
*Thanh triều Văn Giản Thượng Thư [[Chương Hú]]
 
==Xem thêm==