Khác biệt giữa các bản “Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước”

 
g) Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia
 
== Hợp tác ==
 
* Ký kết ghi nhớ hợp tác Việt Nam – Lào trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ<ref>{{Chú thích web|url=https://baotintuc.vn/thoi-su/ky-ket-ghi-nho-hop-tac-viet-nam-lao-trong-linh-vuc-van-thu-luu-tru-20191203175441183.htm|tựa đề=hợp tác Việt Nam – Lào|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
* Việt Nam – Indonesia: Thiết lập hợp tác song phương về lưu trữ<ref>{{Chú thích web|url=http://baochinhphu.vn/Van-hoa/Viet-Nam-Indonesia-Thiet-lap-hop-tac-song-phuong-ve-luu-tru/383275.vgp|tựa đề=Việt Nam – Indonesia: Thiết lập hợp tác song phương|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
== Hoạt động lưu trữ ==
* Châu bản lần đầu tiên công bố là Bản tấu của Bộ Hộ năm 1869 (dưới thời Tự Đức) về việc tỉnh thần Quảng Nam tư trình căn cứ lời bẩm của Tấn thủ Đà Nẵng Nguyễn Văn Tư trích tiền gạo cấp phát cứu tế cho 540 người tỉnh Phúc Kiến trên một chiếc thuyền sam bị nạn trôi dạt đến Vạn lý Trường Sa thuộc Đại Nam (Việt Nam). Đây là một trong 19 Châu bản Triều Nguyễn do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng trao tặng cho UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng ngày 18/01/2020.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/42987002-da-nang-tiep-nhan-nhieu-tu-lieu-hien-vat-khang-dinh-chu-quyen-viet-nam-doi-voi-quan-dao-hoang-sa.html|tựa đề=Đà Nẵng tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
*
== Hợp tác ==
 
* Ký kết ghi nhớ hợp tác Việt Nam – Lào trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ<ref>{{Chú thích web|url=https://baotintuc.vn/thoi-su/ky-ket-ghi-nho-hop-tac-viet-nam-lao-trong-linh-vuc-van-thu-luu-tru-20191203175441183.htm|tựa đề=hợp tác Việt Nam – Lào|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
* Việt Nam – Indonesia: Thiết lập hợp tác song phương về lưu trữ<ref>{{Chú thích web|url=http://baochinhphu.vn/Van-hoa/Viet-Nam-Indonesia-Thiet-lap-hop-tac-song-phuong-ve-luu-tru/383275.vgp|tựa đề=Việt Nam – Indonesia: Thiết lập hợp tác song phương|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
== Chú thích ==