Khác biệt giữa các bản “Chu vi hình tròn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* '''C''' là chu vi của hình tròn;
* '''d''' là [[đường kính]] hình tròn;
* '''r''' là [[bán kính]] hình tròn..
 
==Quan hệ với Pi==
Người dùng vô danh