Khác biệt giữa các bản “Ngọc Động, Quảng Hòa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2020]], sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hoàng Hải vào xã Ngọc Động.<ref name="NQ864">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199015 Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 2]] năm [[2020]], huyện [[Quảng Uyên (huyện)|Quảng Uyên]] giải thể để tái lập huyện Quảng Hòa. Xã Ngọc Động thuộc huyện Quảng Hòa như hiện nay.<ref name="NQ897">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199225 Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14]</ref>
 
==Chú thích==