Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Tĩnh Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* Bắc triều [[Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế]]
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Lý Khác|Nam Đường Hiếu Tĩnh Đế]] (truy tôn)
* [[Việt Nam]] Bắc triều [[Mạc AnhMậu TổHợp|Mạc Hiếu Tĩnh Đế]]
 
==Xem thêm==
* [[Tĩnh Vương]]
* [[Tĩnh Đế]]
* [[Hiếu Tĩnh hoàng hậu]]
* [[Hiếu Tĩnh ông chúa]]
* [[Hiếu Tĩnh Vương]]
 
{{trang định hướng}}