Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
Phước Long được thành lập theo Sắc lệnh số '''143-NV''' ngày [[22 tháng 10]] năm [[1956]] do [[Tổng thống [[Việt Nam Cộng hòa|Việt Nam Cộng Hòa]] ký, chia Nam phần thành 22 tỉnh. Phước Long được tách ra từ một phần tỉnh [[Biên Hòa (tỉnh)|Biên Hòa]] và một phần tỉnh [[Thủ Dầu Một (tỉnh)|Thủ Dầu Một]]. Tỉnh lịlỵ đặt tại [[Phước Long (thị xã)|Phước Bình]], trước đây thuộc quận Bà Rá của tỉnh [[Biên Hòa (tỉnh)|Biên Hòa]].
 
Theo Nghị định số '''311/BNV/NC/ND''' ngày [[10 tháng 10]] năm [[1957]] của Bộ trưởng [[Bộ Nội vụ]] [[Việt Nam Cộng Hòahòa]] thì tỉnh Phước Long bao gồm 3 quận, 17 tổng và 21 xã:
* Quận [[Phước Long (thị xã)|Phước Bình]] có 10 tổng: Khun Narr, Khun Klenh, Xer Nuk, Bình Cách, Tân Thuận, Thuận Lợi, Bù Đăng, Dek Cuorr, Bù Nard, Bù R'Noun; quận lịlỵ đặt tại xã [[Sơn Giang (phường)|Sơn Giang]], tổng Khun Narr.
* Quận [[Bù Đốp]] có 4 tổng: Phước Lễ, Bù Yam Phút, Bù Yu, Dag Huyt; quận lịlỵ đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ. Ngày 19/5/1958, quận Bù Đốp đổi tên thành quận Bố Đức
* Quận [[Bù Gia Mập|Phước Hòa]] có 2 tổng: Bù Prang, Bù R'lâp; quận lịlỵ đặt tại [[Bù Gia Mập (xã)|Bù Prang]].
 
Ngày [[19 tháng 5]] năm [[1958]], quận Bù Đốp đổi tên thành quận Bố Đức
Ngày 23/1/1959, một phần đất của tỉnh Phước Long được tách ra để lập tỉnh [[Phước Thành]].
 
Theo Nghị định 172-NV ngàyNgày [[1923 tháng 51]] năm [[1959]], củamột Tổngphần thốngđất Việt Nam Cộng Hòa thìcủa tỉnh Phước Long baođược gồmtách 4ra quận:để Phướclập Bình,tỉnh [[Bù Đốp|Bố Đức]], [[Bù Gia Mập|Phước Hòa]] và [[Bù Đăng|Đức PhongThành]].
 
Theo Nghị định số '''172-NV''' ngày [[19 tháng 5]] năm [[1959]] của [[Tổng thống Việt Nam Cộng hòa]] thì tỉnh Phước Long bao gồm 4 quận: Phước Bình, [[Bù Đốp|Bố Đức]], [[Bù Gia Mập|Phước Hòa]] và [[Bù Đăng|Đức Phong]].
Ngày 24/7/[[1961]], giải thể quận Phước Hòa và thành lập quận mới [[Đồng Phú|Đôn Luân]]. Từ đó tổ chức hành chính của tỉnh Phước Long gồm 4 quận:
 
Ngày [[24/ tháng 7/]] năm [[1961]], giải thể quận Phước Hòa và thành lập quận mới [[Đồng Phú|Đôn Luân]]. Từ đó tổ chức hành chính của tỉnh Phước Long gồm 4 quận:
* Bố Đức có 5 tổng, 5 xã, 22 ấp, quận lị đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ. 5 tổng là (mỗi tổng có 1 xã): Phước Lễ (xã Phước Lục), Bù Yam Phút (xã Bù Ghirr), Bù Yu (xã Bù Quak), Bù Prang (xã [[Bù Gia Mập (xã)|Bù Ja Mập]]), Dag Huyt (xã Bù Tom Yun).
#Quận Bố Đức có 5 tổng, 5 xã và 22 ấp; quận lỵ đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ
*5 tổng là (mỗi tổng có 1 xã):
**Phước Lễ: xã Phước Lục
* Bố Đức có 5 tổng, 5 xã, 22 ấp, quận lị đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ. 5 tổng là (mỗi tổng có 1 xã): Phước Lễ (xã Phước Lục), *Bù Yam Phút (xã Bù Ghirr), Bù Yu (xã Bù Quak), Bù Prang (xã [[Bù Gia Mập (xã)|Bù Ja Mập]]), Dag Huyt (xã Bù Tom Yun).
* Phước Bình có 3 tổng, 4 xã, 18 ấp, quận lị đặt tại xã Sơn Giang, tổng Khun Narr. 3 tổng là: Khun Narr (2 xã Phước Quả, [[Sơn Giang, Phước Long|Sơn Giang]]), Khun Klenh (xã [[Bù Nho]]), Xer Nuk (xã [[Đa Kia|Dakia]]),
* Đức Phong có 2 tổng, 3 xã, 5 ấp, quận lị đặt tại xã [[Đức Phong, Bù Đăng|Bù Đăng]], tổng Bù Đăng. 2 tổng là: Bù Đăng (2 xã Bù Đăng, Vĩnh Thiện), Bù R'lâp (xã Bù Barr).
 
Địa bàn tỉnh Phước Long cũ nay là một phần của tỉnh [[Bình Phước]] (thành phố [[Đồng Xoài]], thị xã [[Phước Long (thị xã)|Phước Long]] và các huyện [[Đồng Phú]], [[Bù Đăng]], [[Phú Riềng]], [[Bù Gia Mập]], [[Bù Đốp]]), một phần huyện [[Phú Giáo]], tỉnh Bình Dương và phần lớn huyện [[Cát Tiên|C]][[Cát Tiên|át Tiên]], tỉnh [[Lâm Đồng]].
 
==Dân số==
{| class="wikitable" style="float:right; margin:1em; margin-top:0;"