Khác biệt giữa các bản “1832”

n (→‎Tham khảo: thêm bản mẫu sơ khai năm)
Năm '''1832''' ('''[[số La Mã|MDCCCXXXII]]''') là một [[năm nhuận bắt đầu vào ngày Chủ Nhật]] của [[lịch Gregory]] (hay một [[năm nhuận bắt đầu vào thứ Sáu]], chậm hơn 12 ngày của [[lịch Julius]]). Năm 1832 là năm 2376 trong [[Phật Lịch]], năm [[Tân Mão]] và [[Nhâm Thìn]] trong [[Âm lịch|Âm Lịch]].
== Sinh ==
*[[3 tháng 1]] – [[Nguyễn Phúc Miên Miêu]], tước phong Trấn Định Quận công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1865]]).
*[[13 tháng 1]] – [[Horatio Alger]]
* [[Bjørnstjerne Bjørnson]]
*[[20 tháng 1]] – [[Nguyễn Phúc Miên Lâm]], tước phong Hoài Đức Quận vương, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1897]]).
* [[José Echegaray]]
*[[23 tháng 1]] – [[Édouard Manet]]
* [[Gustave Eiffel]]
*[[2 tháng 2]] – [[Nguyễn Phúc Thục Tuệ]], phong hiệu Vĩnh Chân Công chúa, công chúa con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1854]]).
* [[Édouard Manet]]
*[[3 tháng 3]] – [[Nguyễn Phúc Nhàn Tĩnh]], phong hiệu Thuận Hòa Công chúa, công chúa con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1863]]).
* [[Nguyễn Quang Bích|Ngô Quang Bích]]
*[[19 tháng 4]] – [[José Echegaray]]
*[[10 tháng 6]] – [[Nikolaus Otto]]
* [[Narcisa de Jesús]]
*[[2 tháng 8]] – [[Nguyễn Phúc Nhàn An]], phong hiệu Phương Hương Công chúa, công chúa con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1854]]).
*[[18 tháng 8]] – [[Nguyễn Phúc Miên Tiệp]], tước phong Duy Xuyên Quận công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1871]]).
*[[28 tháng 9]] – [[Nguyễn Phúc Miên Vãn]], tước phong Cẩm Giang Quận công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1895]]).
*[[29 tháng 10]] – [[Narcisa de Jesús]]
*[[8 tháng 12]] – [[Bjørnstjerne Bjørnson]]
*[[15 tháng 12]] – [[Gustave Eiffel]]
* Không rõ – [[Nguyễn Quang Bích|Ngô Quang Bích]]
 
== Mất ==
*[[14 tháng 8]] – [[Walter Scott]]
* [[Évariste Galois]]
*[[28 tháng 8]] – [[Lê Văn Duyệt]]
*28 tháng 8 – [[Johann Wolfgang von Goethe]]
* [[Lê Văn Duyệt]]
*[[25 tháng 10]] – [[Évariste Galois]]
* Không rõ – [[Lê Văn Khôi]]
* [[Walter Scott]]
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh