Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thúc Hào”

không có tóm lược sửa đổi
(bỏ các ý kiến)
Sau khi Hà Nội giải phóng, ông giữ chức phó hiệu trưởng trường [[Đại học Sư phạm Hà Nội]], bên cạnh giáo sư hiệu trưởng Phạm Huy Thông.
 
Tiếp đó là 15 năm liền, 1959-1974, ông trở về quê hương, làm hiệu trường trường [[Đại học Sư phạm Vinh]]......
 
Hiện nay, ông đang nghỉ hưu và sống tại [[Hà Nội]].
Người dùng vô danh