Khác biệt giữa các bản “Đồng Hỷ”

Đây là chỗ cây xăng Hưng Thái của xã Hoá Thượng. Đã lùi lại sửa đổi 59712227 của Thanhdien8421 (thảo luận)
(Xin hỏi chỗ này là Hóa Thượng hay Chùa Hang?)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đây là chỗ cây xăng Hưng Thái của xã Hoá Thượng. Đã lùi lại sửa đổi 59712227 của Thanhdien8421 (thảo luận))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa Sửa đổi di động nâng cao
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam|huyện
| tên = Đồng Hỷ
<!--
| hình = Một góc phố huyện Đồng Hỷ.jpg
| ghi chú hình = Một góc phố huyện Đồng Hỷ-->
| logo = Biểu trưng huyện Đồng Hỷ.png
| ghi chú logo = Biểu trưng