Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lên ngàn (lần thứ 2)”

n
#{{Bqg}} Nổi bật, được bình chọn. Nên giữ. [[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#FED200;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1B68B4;">'''Hậu'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 11:07, ngày 23 tháng 3 năm 2020 (UTC)
#{{bqg}} mình sửa bài rồi nhé[[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="aqua">'''[ Lãnh chúa'''</font> <font color="lime">'''Viwiki ]'''</font>]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<i>thảo luận</i>]]</sup> 05:37, ngày 24 tháng 3 năm 2020 (UTC)
#{{bqg}} Bài viết đủ độ nổi bật, ai am hiểu có thể biên tập lại thì tốt.zzmk 06:00, ngày 24 tháng 3 năm 2020 (UTC)
;Ý kiến