Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Bích Ngọc”

không có tóm lược sửa đổi
| cao =
| miêu tả =
| quốc tịch =
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1961|4|4}}
| nơi sinh = [[Ba Vì]], [[Hà Nội]], [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địa hạt =
| trưởng chức vụ =
| trưởng viên chức =
| phó chức vụ =
| thêm 7 =
| chức vụ 8 =
| bắt đầu 8 =
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =
| kế nhiệm 8 =
| địa hạt 8 =
| trưởng chức vụ 8 =
| trưởng viên chức 8 =
| phó chức vụ 8 =
| phó viên chức 8 =
| chức vụ khác 8 =
| thêm 8 =
| chức vụ 9 =
| bắt đầu 9 =
| kết thúc 9 =
| tiền nhiệm 9 =
| kế nhiệm 9 =
| địa hạt 9 =
| trưởng chức vụ 9 =
| trưởng viên chức 9 =
| phó chức vụ 9 =
| phó viên chức 9 =
| chức vụ khác 9 =
| thêm 9 =
| chức vụ 10 =
| bắt đầu 10 =
| kết thúc 10 =
| tiền nhiệm 10 =
| kế nhiệm 10 =
| địa hạt 10 =
| trưởng chức vụ 10 =
| trưởng viên chức 10 =
| phó chức vụ 10 =
| phó viên chức 10 =
| chức vụ khác 10 =
| thêm 10 =
| chức vụ 11 =
| bắt đầu 11 =
| kết thúc 11 =
| tiền nhiệm 11 =
| kế nhiệm 11 =
| địa hạt 11 =
| trưởng chức vụ 11 =
| trưởng viên chức 11 =
| phó chức vụ 11 =
| phó viên chức 11 =
| chức vụ khác 11 =
| thêm 11 =
| chức vụ 12 =
| bắt đầu 12 =
| kết thúc 12 =
| tiền nhiệm 12 =
| kế nhiệm 12 =
| địa hạt 12 =
| trưởng chức vụ 12 =
| trưởng viên chức 12 =
| phó chức vụ 12 =
| phó viên chức 12 =
| chức vụ khác 12 =
| thêm 12 =
| đa số =
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| giáo dục = Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật
| học trường = [[Đại học Sư phạm Hà Nội]]
| nghề nghiệp =
| dân tộc = [[Người Việt|Kinh]]
| đạo = Không
| chữ ký =
| giải thưởng =
| họ hàng =
| vợ =
| chồng =
| kết hợp dân sự =
| website =
| chú thích =
| phó viên chức =
|chức vụ 2=[[Thành ủy Hà Nội#Thường trực Thành ủy|Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội]]|tiền nhiệm 2=[[Ngô Thị Doãn Thanh]]|kế nhiệm 2=''đương nhiệm''|bắt đầu 2=15 tháng 1 năm 2015|kết thúc 2=nay|phó chức vụ 2=Bí thư Thành ủy|phó viên chức 2=*[[Phạm Quang Nghị]]
| chức vụ khác =
*[[Hoàng Trung Hải]]}}
| thêm =
| chức vụ 2 = [[Thành ủy Hà Nội#Thường trực Thành ủy|Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội]]
| tiền nhiệm 2 = [[Ngô Thị Doãn Thanh]]
| kế nhiệm 2 = ''đương nhiệm''
| địa hạt 2 =
| bắt đầu 2 = 15 tháng 1 năm 2015
| kết thúc 2 = nay
| trưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 2 = Bí thư Thành ủy
| phó viên chức 2 = *[[Phạm Quang Nghị]]
*[[Hoàng Trung Hải]]
*[[Vương Đình Huệ]]
| chức vụ khác 2 =
| thêm 2 =
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 =
| trưởng viên chức 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ khác 3 =
| thêm 3 =
| chức vụ 4 =
| bắt đầu 4 =
| kết thúc 4 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ khác 4 =
| thêm 4 =
| chức vụ 5 =
| bắt đầu 5 =
| kết thúc 5 =
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =
| địa hạt 5 =
| trưởng chức vụ 5 =
| trưởng viên chức 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| chức vụ khác 5 =
| thêm 5 =
| chức vụ 6 =
| bắt đầu 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| trưởng chức vụ 6 =
| trưởng viên chức 6 =
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| chức vụ khác 6 =
| thêm 6 =
| chức vụ 7 =
| bắt đầu 7 =
| kết thúc 7 =
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 =
| trưởng chức vụ 7 =
| trưởng viên chức 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| chức vụ khác 7 =
}}
'''Nguyễn Thị Bích Ngọc''' (sinh 1961) là một nữ chính khách Việt Nam. Bà hiện là Chủ tịch [[Hội đồng Nhân dân]] [[Thành phố Hà Nội]]. Trong [[Đảng Cộng sản Việt Nam]], bà giữ chức Phó Bí thư [[Thành ủy Hà Nội]].
 
Người dùng vô danh