Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
== Xem thêm ==
Các bài viết liên quan tới độ nổi bật:
* [[Wikipedia:Tồn tại ≠ Nổi bật|Phân biệt giữa "tồn tại" và "nổi bật"]].
* [[Wikipedia:Các luận cứ cần tránh trong thảo luận xóa bài]] – Tiêu chuẩn chung chống lại các luận cứ mang tính chủ quan, như "Tôi thích điều đó" hay "Tôi không thích điều đó".
* [[Wikipedia:Các bài cần xóa]] – Tổng quan về các kết quả chung từ các thảo luận về bài cần xóa.
* [[Wikipedia:Nguồn độc lập]] – Giải thích thêm tại sao các nguồn độc lập là cần thiết để viết bài bách khoa.