Khác biệt giữa các bản “Thục Gia Hoàng quý phi”

Thông tin của phim, không phải của nhân vật lịch sử
(Thông tin của phim, không phải của nhân vật lịch sử)
| tước vị thêm =
| hình = 《淑嘉皇贵妃朝服像》.jpg
| kích cỡ =
| ghi chú hình =
| chức vị =
| tại vị =
| đăng quang =
| tiền nhiệm =
| nhiếp chính =
| kế nhiệm =
| phối ngẫu =
| chồng = [[Thanh Cao Tông]]<br>Càn Long Hoàng đế
| con cái = [[Vĩnh Thành (hoàng tử)|Vĩnh Thành]]<br>[[Vĩnh Tuyền]]<br>Hoàng cửu tử<br>[[Vĩnh Tinh]]
| thông tin con cái = ẩn
| tên đầy đủ = kim ngọc nghiển
| tên tự =
| tên hiệu =
| tước hiệu = [Cách cách; 格格]<br>[Quý nhân; 貴人]<br>[Gia tần; 嘉嫔]<br>[Gia phi; 嘉妃]<br>[Gia Quý phi; 嘉貴妃]<br>[Hoàng quý phi; 皇貴妃]<br>(truy phong)
| tôn hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color = "grey">Thục Gia Hoàng quý phi</font><br>(淑嘉皇貴妃)
| niên hiệu =
| thời gian của niên hiệu =
| hoàng tộc =
| cha = [[Kim Tam Bảo]]
| mẹ =
| ngày an táng = [[2 tháng 11]] năm [[1757]]
| nơi an táng = Địa cung của [[Dụ lăng]]
| học vấn =
| nghề nghiệp =
| tôn giáo =
| chữ ký =
}}
'''Thục Gia Hoàng quý phi''' ([[chữ Hán]]: 淑嘉皇貴妃, [[14 tháng 9]] năm [[1713]] - [[17 tháng 12]] năm [[1755]]), Kim Giai thị (金佳氏), [[Bát kỳ|Chính Hoàng kỳ Bao y]], là một [[phi tần]] người gốc [[Triều Tiên]] của [[Thanh Cao Tông]] Càn Long Đế.