Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi điều 20 Quy chế Biểu quyết”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
;Đồng ý
;Phản đối (giữ nguyên phần quy chế cũ)|
<s># {{OK?}}</s> Không cần thiết vì quy chế cũ tốt hơn, quy chế mới để BQ trở nên lỏng lẻo :) [[Thành viên:Jsmile0209|J.Smile (''love you'')]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Jsmile0209|thảo luận]]</sup> 0512:3850, ngày 301 tháng 45 năm 2020 (UTC)
::Xin lỗi bạn {{u|Jsmile0209}} nhưng tôi phải tạm gạch phiếu của bạn, biểu quyết chính thức mở lúc 0 giờ ngày 1 tháng 5 bạn ơi! (Lúc đó bạn xác nhận bằng cách xóa gạch nhé).[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 05:41, ngày 30 tháng 4 năm 2020 (UTC)
:::Đã xác nhận lại và tái ký tên. [[Thành viên:Jsmile0209|J.Smile (''love you'')]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Jsmile0209|thảo luận]]</sup> 12:50, ngày 1 tháng 5 năm 2020 (UTC)
;Ý kiến