Khác biệt giữa các bản “Quốc ca Kyrgyzstan”

 
=== Tiếng Kyrgyz ===
{| class="wikitable" cellpadding="15" style="text-align:center;"
| bgcolor="#FF1C20" |<div style="display:inline;color:#FFFC33">{{centre|'''Ký tự Cyrill'''}}</div>
|+
| bgcolor="#FF1C20" |<div style="display:inline;color:#FFFC33">{{centre|'''Ký tự Latinh'''}}</div>
![[Bảng chữ cái Kirin|Ký tự Cyrill]]
| bgcolor="#FF1C20" |<div style="display:inline;color:#FFFC33">{{centre|'''Chuyển tự IPA'''}}</div>
![[Latin hóa|Latin hoá]]
![[Bảng chữ cái Ả Rập|Ký tự Ả Rập]]
!Chuyển tự IPA
|-
|<poem>'''I'''
|Ак мөңгүлүү аска зоолор, талаалар,
Ак мөңгүлүү аска зоолор, талаалар,
Элибиздин жаны менен барабар.
 
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
 
Сактап келди биздин ата-бабалар.
<br />
|Aq möñgülüü asqa zoolor, talaalar,
Elibizdin janı menen barabar.
 
<small>'''Кайырма:'''</small>
Sansız qılım Ala-Toosun mekendep,
''Алгалай бер, кыргыз эл,''
''Азаттыктын жолунда.''
''Өркүндөй бер, өсө бер,''
''Өз тагдырың колуңда.''
 
'''II'''
Saqtap keldi bizdin ata-babalar.
Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,
|،اق مۅڭگۉلۉۉ اسقا زوولور، تالاالار
Досторуна даяр дилин берүүгө.
.ەلىبىزدىن جانى مەنەن بارابار
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.
 
<small>'''''Кайырма'''''</small>
‎،سانسىز قىلىم الا-تووسۇن مەكەندەپ
 
'''III'''
.ساقتاپ كەلدى بىزدىن اتا-بابالار
Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
|<nowiki>[ɑq mø̞ɲɟyˈlyː ɑs̪ˈqɑ z̪o̞ːˈɫo̞r | t̪ɑɫɑːˈɫɑr ‖]</nowiki>
Желбиреди эркиндиктин желеги.
[e̞libiz̪ˈd̪in d͡ʒɑˈnɯ me̞ˈne̞n bɑrɑˈbɑr ‖]
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
Ыйык сактап урпактарга берели.
 
<small>'''''Кайырма'''''</small><ref name="nationalanthems.info"/><ref>{{citeweb|url=http://www.president.kg/kg/kyrgyzstan/mamlekettik_simvoldor|title=Мамлекеттик символдор – Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни|website=КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ}}</ref><ref>{{citeweb|url=http://www.kyrgyzstan.org|website=kyrgyzstan.org|title=Archived copy|access-date=2017-10-01|archive-url=https://web.archive.org/web/19970706074445/http://www.kyrgyzstan.org/|archive-date=1997-07-06|dead-url=yes|df=}}</ref></poem>
[s̪ɑnˈs̪ɯz̪ qɯˈɫɯm ɑˌɫɑt̪o̞ːˈs̪un me̞ce̞nˈd̪e̞p |]
<references />
|<poem>'''I'''
Aq möñgülüü asqa zoolor, talaalar,
Elibizdin janı menen barabar.
Sansız qılım Ala-Toosun mekendep,
Saqtap keldi bizdin ata-babalar.
 
<small>'''Qayırma:'''</small>
[s̪ɑqˈt̪ɑp ce̞lˈd̪i biz̪ˈd̪in ɑˌt̪ɑbɑbɑˈɫɑr ‖]
|-
|<small>'''Кайырма:'''</small>
''Алгалай бер, кыргыз эл,''
 
''Азаттыктын жолунда.''
 
''Өркүндөй бер, өсө бер,''
 
''Өз тагдырың колуңда.''
|<small>'''Qayırma:'''</small>
''Alğalay ber, qırğız el,''
 
''Azattıqtın jolunda.''
 
''Örkündöy ber, ösö ber,''
 
''Öz tağdırıñ qoluñda.''
|<small>''':قايىرما'''</small>
،العالاي بەر، قىرعىز ەل
 
'''II'''
.ازاتتىقتىن جولۇندا
Bayırtadan bütkön münöz elime,
Dostoruna dayar dilin berüügö.
Bul ıntımaq el birdigin şiretip,
Beyquttuqtu beret qırğız jerine.
 
<small>'''''Qayırma'''''</small>
،ۅركۉندۅي بەر، ۅسۅ بەر
 
'''III'''
.ۅز تاعدىرىڭ قولۇڭدا
Atqarılıp eldin ümüt, tilegi,
|<small>'''[qɑjɯrˈmɑ]'''</small>
Jelbiredi erkindiktin jelegi.
Bizge jetken ata saltın, murasın,
Iyıq saqtap urpaqtarğa bereli.
 
<small>'''''Qayırma'''''</small>{{efn|[[Pan-Turkic]] transliteration developed by [[Pamukkale University|PAU]] in [[Turkey]].}}</poem>
<references group="lower-alpha" />
|<poem>'''I'''
[ɑq mø̞ŋɟyˈlyː ɑs̪ˈqɑ z̪o̞ːˈɫo̞r | t̪ɑɫɑːˈɫɑr ‖]
[e̞libiz̪ˈd̪in d͡ʒɑˈnɯ me̞ˈne̞n bɑrɑˈbɑr ‖]
[s̪ɑnˈs̪ɯz̪ qɯˈɫɯm ɑˌɫɑt̪o̞ːˈs̪un me̞ce̞nˈd̪e̞p |]
[s̪ɑqˈt̪ɑp ce̞lˈd̪i biz̪ˈd̪in ɑˌt̪ɑbɑbɑˈɫɑr ‖]
 
<small>'''[qɑjɯrˈmɑ]'''</small>
[ɑɫɢɑˈɫɑj be̞r | qɯrˈɢɯz̪ e̞l |]
 
[ɑz̪ɑt̪t̪ɯqˈt̪ɯn d͡ʒo̞ɫunˈd̪ɑ ‖]
 
[ø̞rcynˈd̪ø̞j be̞r | ø̞ˈs̪ø̞ be̞r |]
 
[ø̞z̪ t̪ɑɢd̪ɯˈrɯɴ qo̞ɫuɴˈd̪ɑ ‖]
|-
|Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,
Досторуна даяр дилин берүүгө.
 
'''II'''
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,
[bɑjɯrt̪ɑˈd̪ɑn byt̪ˈcø̞n myˈnø̞z̪ e̞liˈme̞ |]
 
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.
|Bayırtadan bütkön münöz elime,
Dostoruna dayar dilin berüügö.
 
Bul ıntımaq el birdigin şiretip,
 
Beyquttuqtu beret qırğız jerine.
|،بايىرتادان بۉتكۅن مۉنۅز ەلىمە
.دوستورۇنا دايار دىلىن بەرۉۉگۅ
 
‎،بۇل ىنتىماق ەل بىردىگىن شىرەتىپ
 
.بەيقۇتتۇقتۇ بەرەت قىرعىز جەرىنە
|<nowiki>[bɑjɯrt̪ɑˈd̪ɑn byt̪ˈcø̞n myˈnø̞z̪ e̞liˈme̞ |]</nowiki>
[d̪o̞s̪t̪o̞ruˈnɑ ˈd̪ɑjɑr d̪iˈlin be̞ryːˈɟø̞ ‖]
 
[buɫ ɯnt̪ɯˈmɑq e̞l bird̪iˈɟin ʃire̞ˈt̪ip |]
 
[be̞jqut̪t̪uqˈt̪u be̞ˈre̞t̪ qɯrˈɢɯz̪ d͡ʒe̞riˈne̞ ‖]
|-
|'''''Кайырма'''''
|'''''Qayırma'''''
|'''''قايىرما'''''
|'''[qɑjɯrˈmɑ]'''
|-
|Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
 
<small>'''[qɑjɯrˈmɑ]'''</small>
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
 
'''III'''
Ыйык сактап урпактарга берели.
[ɑt̪qɑrɯˈɫɯp e̞lˈd̪in yˈmyt̪ | t̪ile̞ˈɟi |]
|Atqarılıp eldin ümüt, tilegi,
Jelbiredi erkindiktin jelegi.
 
Bizge jetken ata saltın, murasın,
 
Iyıq saqtap urpaqtarğa bereli.
|اتقارىلىپ ەلدىن ۉمۉت، تىلەگى
.جەلبىرەدى ەركىندىكتىن جەلەگى
 
‎،بىزگە جەتكەن اتا سالتىن، مۇراسىن
 
.ىيىق ساقتاپ ۇرپاقتارعا بەرەلى
|<nowiki>[ɑt̪qɑrɯˈɫɯp e̞lˈd̪in yˈmyt̪ | t̪ile̞ˈɟi |]</nowiki>
[d͡ʒe̞lbire̞ˈd̪i e̞rcind̪icˈt̪in d͡ʒe̞le̞ˈɟi ‖]
 
[biz̪ˈɟe̞ d͡ʒe̞t̪ˈce̞n ɑˈt̪ɑ s̪ɑɫˈt̪ɯn | murɑˈs̪ɯn |]
[ɯˈjɯq s̪ɑqˈt̪ɑp urpɑqt̪ɑrˈɢɑ be̞re̞ˈli ‖]
 
<small>'''[qɑjɯrˈmɑ]'''</small>{{efn|Narrow transcription.}}</poem>
[ɯˈjɯq s̪ɑqˈt̪ɑp urpɑqt̪ɑrˈɢɑ be̞re̞ˈli ‖]
<references group="lower-alpha" />
|-
|'''''Кайырма'''''<ref group="lower-alpha">Sử dụng rộng rãi tại Kyrgyzstan.</ref>
|'''''Qayırma'''''
|'''''قايىرما'''''<ref group="lower-alpha">Không sử dụng tại Kyrgyzstan</ref>
|'''[qɑjɯrˈmɑ]'''
|}