Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Lữ đoàn 601 Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Thông tin 601]]<ref>{{Chú thích web|url = http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/trong-tinh/lu-doan-thong-tin-601-dam-bao-lien-lac-thong-suot-221055-205.html|tiêu đề = Lữ đoàn Thông tin 601: Đảm bảo liên lạc thông suốt}}</ref> Đồng Hỷ,Thái Nguyên
* Trường Quân sự Quân khu<ref>{{Chú thích web|url = http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340692&cn_id=686694|tiêu đề = Trường Quân sự Quân khu 1: Gắn giáo dục đào tạo với rèn luyện xây dựng chính quy}}</ref> Thượng Đình,Phú Bình,Thái Nguyên
Hiệu trưởng: Đại tá Nguyễn Xuân Phong
 
Chính ủy: Đại tá Nguyễn Văn Thanh
* Trường Cao đẳng nghề số 1. Tp Thái Nguyên
* Trường bắn Quốc gia Khu vực 1<ref>{{Chú thích web|url = http://baobacgiang.com.vn/bg/an-ninh/quoc-phong/130091/truong-ban-quoc-gia-khu-vuc-1---bao-dam-an-toan-dien-tap--ban-dan-that.html|tiêu đề = Trường bắn Quốc gia khu vực 1: Bảo đảm an toàn diễn tập, bắn đạn thật}}</ref> Lục Ngạn,Bắc Giang