Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Phương Huy/Thế giới động vật”

** [[Gà sao nhà]]
 
===Vịt (5355)===
* Các giống:
** [[Vịt nhà]]
*** [[Vịt Ancona]]
*** [[Vịt ca-rô xứ Wales|Vịt xứ Wales]]
*** [[Con vịt què]]
*** [[Canard à la presse|Vịt bóp]]
*** [[Con vịt què]]
*** [[Hiệu ứng vịt con]]
*** [[Vịt cao su]]
** [[Ngỗng nhà]]
** [[Giống ngỗng]]: