Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Emma Watson”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|giải thưởng= 25 ([https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Emma_Watson#Gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%81_c%E1%BB%AD chi tiết])
| module2= [[file:voiceherm.ogg|center]]
| module=Giọng Emma Watson ([[Hermione Granger]]) trong [[Harry Potter và Hòn đá Phù thủy (phim)|Harry Potter và Hòn đá Phù thủy]] (năm 2001)
}}