Thiếu lý do sử dụng hợp lý cho Tập tin:The Perks of Being a Wallflower Poster.jpgSửa đổi

 

Cảm ơn bạn đã tải lên hoặc đóng góp vào Hình:The Perks of Being a Wallflower Poster.jpg. Tôi để ý thấy trang mô tả nói rằng tập tin này đang được sử dụng theo cách sử dụng hợp lý nhưng không thấy lời giải thích hoặc đưa ra cơ sở nào để khẳng định tại sao, ở mỗi lần dùng cụ thể ở Wikipedia, lại thỏa mãn tiêu chí sử dụng hợp lý. Xin hãy đến trang mô tả mô tả và sửa trang đó để ghi thêm một cơ sở sử dụng hợp lý.

Nếu bạn đã tải lên những tập tin theo dạng sử dụng hợp lý khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi lại cơ sở sử dụng hợp lý trên những trang đó luôn chưa. Bạn có thể xem danh sách các trang 'tập tin' mà bạn đã sửa bằng cách nhấn vào liên kết "đóng góp" (nằm ở đầu trang Wikipedia nếu bạn đã đăng nhập), và chọn "Tập tin" từ hộp thả xuống. Chú ý rằng những tập tin không tự do thiếu một lời giải thích như vậy sẽ bị xóa sau một tuần, như đã đề cập tại tiêu chí xóa nhanh. Nếu bạn có câu hỏi nào xin hãy đặt nó tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. dawn, 09:25, ngày 13 tháng 2 năm 2021 (UTC) {{subst:xh-dw thiếu nguồn gốc-tb|1=The Perks of Being a Wallflower Poster.jpg}} dawn, 09:29, ngày 13 tháng 2 năm 2021 (UTC)

@Djballack: Xin lỗi vì tôi sử dụng Twinkle còn lóng ngóng nên e là đã chọn nhầm tác vụ. Ảnh phái sinh này không phù hợp để sử dụng hợp lý, bạn vui lòng tải lên áp phích chính thức có độ phân giải thấp của bộ phim nhé. dawn, 09:47, ngày 13 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Cố vấnSửa đổi

Chào bạn, nếu bạn có hứng thú, mời bạn đăng ký trở thành cố vấn cho các thành viên mới của Wikipedia tại Wikipedia:Dự án Phát triển cộng đồng/Danh sách thành viên cố vấn. AlphamaBot (thảo luận) 16:51, ngày 13 tháng 3 năm 2021 (UTC)