Khác biệt giữa các bản “Bào tử”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Bào tử thường là đơn bội, [[đơn bào]] và được tạo ra bởi quá trình [[giảm phân]] trong một bọc bào tử của thể bào tử lưỡng bội. Trong những điều kiện thuận lợi, bào tử có thể phát triển thành một [[Sinh vật|cơ thể]] mới bằng sự phân chia [[nguyên phân]], tạo ra thể giao tử [[đa bào]] và cuối cùng là tạo ra các giao tử. Hai giao tử kết hợp với nhau tạo thành một hợp tử và phát triển thành một thể bào tử mới. Chu kỳ này được biết đến là sự luân phiên giữa các thế hệ.
 
Tuy nhiên, bào tử của các loại [[Thực vật có hạt|thực vật có hạt giống]] thì được tạo ra ở bên trong. Các đại bào tử được hình thành ở trong các noãn. Còn tiểu bào tử có liên quan đến sự hình thành những cấu trúc phức tạp hơn mà từ đó tạo thành các đơn vị phân tán là [[hạt]] và [[phấn hoa]].
 
==Định nghĩa==