Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày [[24 tháng 7]] năm [[1961]], giải thể quận Phước Hòa và thành lập quận mới [[Đồng Phú|Đôn Luân]]. Từ đó tổ chức hành chính của tỉnh Phước Long gồm 4 quận:
*Quận Bố Đức có 5 tổng, 5 xã và 22 ấp; quận lỵ đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ. Với 5 tổng là (mỗi tổng có 1 xã):
**Tổng Phước Lễ: xã Phước Lục
**Tổng Bù Yam Phút: xã Bù Ghirr
Hiện nay, địa danh '''Phước Long''' chỉ còn được dùng để chỉ thị xã [[Phước Long (thị xã)|Phước Long]], đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh [[Bình Phước]].
 
Địa bàn tỉnh Phước Long cũ nay là một phần của tỉnh [[Bình Phước]] (gồm thành phố [[Đồng Xoài]], thị xã [[Phước Long (thị xã)|Phước Long]] và các huyện [[Đồng Phú]], [[Bù Đăng]], [[Phú Riềng]], [[Bù Gia Mập]], [[Bù Đốp]]), một phần huyện [[Phú Giáo]], tỉnh [[Bình Dương]] và phần lớn huyện [[Cát Tiên|Cát Tiên]], tỉnh [[Lâm Đồng]].
 
==Dân số==