Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Khắc Bình”

không có tóm lược sửa đổi
|trưởng chức vụ 2= Cấp bậc
|trưởng viên chức 2= -Trung tá<br>-Đại tá<br>-Chuẩn tướng<br>-Thiếu tướng
|tiền nhiệm 2= -ThiếuTrung tướng [[NguyễnLinh NgọcQuang LoanViên]]
|kế nhiệm 2= Sau cùng
|địa hạt 2= Thủ đô Sài Gòn
Đầu tháng 2 năm 1964, sau cuộc [[Cuộc chỉnh lý tại Việt Nam Cộng hòa 1964|Chỉnh lý nội bộ]] của tướng [[Nguyễn Khánh]] tại Chính quyền Trung ương, ông được thăng cấp [[Trung tá]] và được cử giữ chức vụ Phụ tá Đặc biệt Văn phòng Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Tháng 9 cùng năm, chuyển sang làm Phụ tá Quân sự Văn phòng Đổng lý Bộ Quốc phòng. Tháng 5 năm 1965, ông được cử đi làm Tuỳ viên Quân sự cạnh Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Cộng hòa Liên bang Đức.
 
Tháng 10 năm 1967, ông được triệu hồi về nước để giữ chức vụ Bí thư cho Tổng thống [[Nguyễn Văn Thiệu]]. Đến tháng 9 năm 1968, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Đặc uỷ trưởng Phủ Đặc uỷ Trung ương Tình báo thay thế Trung tướng [[Linh Quang Viên]]. Tháng 6 năm 1969, ông được thăng cấp [[Đại tá]] tại nhiệm và được cử đi du hành quan sát tổ chức Trung ương Tình báo các Quốc gia: Hoa Kỳ, Đại Hàn và Trung Hoa Quốc gia.
 
Tháng 9 năm 1971, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia kiêm Đặc uỷ trưởng Trung ương Tình báo thay thế Thiếu tướng [[Trần Thanh Phong]]. Ngày Quốc khánh Đệ Nhị Cộng hòa 1 tháng 11 năm 1972, ông được thăng cấp [[Chuẩn tướng]] tại nhiệm.