Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đổi hướng/doc”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* {{tlx|Đổi hướng|Foo}} → {{Đổi hướng|Foo}}
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG<nowiki>||</nowiki>PAGE1}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG||PAGE1}}
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1PAGE3|PAGE1}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1PAGE3|PAGE1}}
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1PAGE3|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3USE1}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1PAGE3|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3PAUSE1}}
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1PAGE2PAGE1|và|PAGE2USE1}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1PAGE2|PAGE1|và|PAGE2USE1}}
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1PAGE3|PAGE1|USE2|PAGE2|và|PAGE3,,,/ÚE1}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1PAGE3|PAGE1|USE2|PAGE2|và|PAGE3ÚE1}}
* {{tlx|Đổi hướng|Achilleus|Hoàng đế với tên này|Achilleus (hoàng đế)|các ứng dụng khác|Achilles (định hướng)}} (như được sử dụng trên trang [[Achilles]]) → {{Đổi hướng|Achilleus|Hoàng đế với tên này|Achilleus (hoàng đế)|các ứng dụng khác|Achilles (định hướng)}}
 
Người dùng vô danh