Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Hoang Dat”

Đề mục mới: →‎Ngày 1/6/2020
Thẻ: Thông báo gửi rộng rãi
(Đề mục mới: →‎Ngày 1/6/2020)
:'''''ThiênĐế98'''''
<!-- Tin nhắn của Thành viên:ThiênĐế98@viwiki gửi cho mọi người trong danh sách tại https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Tr%E1%BA%A7n_Nguy%E1%BB%85n_Minh_Huy/Danh_s%C3%A1ch_th%C6%B0&oldid=60389424 -->
 
== Ngày 1/6/2020 ==
 
Đời người được mấy giấc mơ
 
Nhớ lời nói những bao giờ hay không
 
Trẻ em 👶 chăm sóc vun trồng
 
Chơi hoa thì phải mất công làm giàn
 
Nâng niu chắp cánh bàn hoàn
 
Vì ai lỡ nhịp cho đàn ngang cung
 
[[Thành viên:Tái Xuất Giang Hồ|Tái Xuất Giang Hồ]] ([[Thảo luận Thành viên:Tái Xuất Giang Hồ|thảo luận]]) 03:03, ngày 1 tháng 6 năm 2020 (UTC)
44

lần sửa đổi