Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Alcohol”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
== Cấu trúc ==
[[Tập tin:2-methylcyclopropen-2-ylmethanole.png]]
 
[[Nhóm chức]] của ancol là nhóm [[hydroxyl]] -OH gắn với [[cacbon]] lai sp³. Còn gọi là [[nhóm chức ancol]].
 
Người dùng vô danh