Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Quân y 175”

n
Mai Trung Dung đã đổi Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 thành Bệnh viện Quân y 175 qua đổi hướng: Các Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Mai Trung Dung đã đổi Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 thành Bệnh viện Quân y 175 qua đổi hướng: Các Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)