Hôm nay là thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020,
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.246.290 bài và 28.176 hình.
Thành viên Y học

Thông tin cá nhânSửa đổi

  • Họ và tên: Mai Trung Dũng
  • Giới tính: nam
  • Ngày sinh: 14-02-1976
  • Nghề nghiệp: Bác sĩ
  • Nơi công tác: Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện 354

Đóng góp thành viênSửa đổi

Chưa nhiều lắm

Bài viết đóng gópSửa đổi

 Y họcSửa đổi

Đau Viêm Điều trị đau Điện xung trị liệu
Điện di thuốc trị liệu Kéo giãn cột sống Sóng ngắn trị liệu Nhiệt trị liệu
Prostaglandin Vitamin C Vitamin A Bradykinin
Histamine Morphine Thuốc chống viêm non-steroid Paracetamol  
Aspirin Aloxiprin Benorylate Indometacin
Diflunisal Ethenzamide Magnesium salicylate Methyl salicylate
Salsalate Salicin Salicylamide Sodium salicylate
Diclofenac Aceclofenac Acemetacin Alclofenac

 Thể loại khácSửa đổi

Hình ảnhSửa đổi

Liên hệSửa đổi