Khác biệt giữa các bản “Hạ Quýnh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Sử sách không chép rõ về các sự kiện xảy ra trong thời gian Hạ Quýnh ở ngôi. Năm 1901 TCN, ông [[chết|qua đời]], làm vua được 21 năm. Con ông là [[Hạ Cần]] lên nối ngôi.
===Hạ Quýnh qua đời lý do===
''Hạ Quýnh'' quacòn đờigọi là ''Cục'' hay ''Ngu'', là con trai của [[Hạ Tiết]] và là em trai của [[Bất Giáng]]. Nhận lời của anh lên kế vị, trị vì 21 năm (1922 TCN – 1901 TCN), dobị ''bệnh chết'', táng ở gần [[An Ấp]].
 
==Xem thêm==