Khác biệt giữa các bản “Khổng Giáp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Sau khi Hạ Cần mất, ông được lập lên ngôi. Dựa theo [[Trúc thư kỉ niên]], ông đóng đô tại [[Tây Hà]] (西河).
 
Vào năm thứ 3 trong những năm trị vì, ông đi săn tại núi FuPhụ - (萯山) tại Đồng Dương (东阳).
 
Vào năm thứ năm, ông sáng tác bài hát "Đông Âm" (东音) còn gọi là "Phá phủ chi ca" (破斧之歌: ''Bài hát của cái búa gãy'').