Khác biệt giữa các bản “Ấn Độ giáo”

AlphamaEditor, thay ref lặp lại, Executed time: 00:00:06.1547835 using AWB
(AlphamaEditor, thay ref lặp lại, Executed time: 00:00:06.1547835 using AWB)
[[Tập tin:Hinduism symbol.png|phải|nhỏ|Biểu tượng của Ấn Độ giáo được thế giới biết đến]]
[[Tập tin:Dharmaraya Swamy Temple Bangalore edit1.jpg|nhỏ|phải|Một ngôi đền Ấn Độ giáo]]
'''Ấn Độ giáo''' là một [[Các tôn giáo Ấn Độ|tôn giáo]] và [[Các tôn giáo Ấn Độ|đạo]] ''[[Pháp (Phật giáo)|pháp]]'', hay cách sống, {{Refn|name="definition"|group=note}} được thực hành rộng rãi ở [[tiểu lục địa Ấn Độ]] và [[Ấn Độ giáo ở Indonesia|một phần của Đông Nam Á]] . Ấn Độ giáo đã được gọi là tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, {{Refn|See:
* Fowler: "probably the oldest religion in the world" ({{harvnb|Fowler|1997|p=1}})
* Klostermaier: The "oldest living major religion" in the world ({{harvnb|Klostermaier|2007|p=1}})
| last = Dixon | first = R. M. W. | author-link = Robert M. W. Dixon | journal = Oceania | year = 1996 | volume = 67 | number = 2 | pages = 127–140 | jstor = 40331537}}</ref><br><br>See also:
* [[Urreligion]], [[Shamanism#Hypotheses on origins|Shamanism]], [[Animism]], [[Ancestor worship]] for some of the oldest forms of religion
* [[Sarnaism]] and [[Sanamahism]], Indian Tribal religions connected to the earliest migrations into India|group=note}} và một số học viên và học giả gọi nó là ''[[Sanātanī|Pháp Sanātana]]'', "truyền thống vĩnh cửu", hay "con đường vĩnh cửu", vượt ra ngoài lịch sử loài người. {{Sfn|Knott|1998|pp=5, Quote: "Many describe Hinduism as ''sanatana dharma'', the eternal tradition or religion. This refers to the idea that its origins lie beyond human history"}} <ref>{{Harvard citation no brackets|Bowker|2000}}; {{Harvard citation no brackets|Harvey|2001}};</ref> Các học giả coi Ấn Độ giáo là hợp nhất {{Refn|name=Lockard|group=note}} hoặc tổng hợp {{Sfn|Samuel|2010|p=193}} {{Refn|name="Hiltebeitel-synthesis"|group=note}} của các nền [[văn hóa Ấn Độ]] khác nhau, <ref name="Hiltebeitel 2007 12">{{Harvard citation no brackets|Hiltebeitel|2007}}; {{Harvard citation no brackets|Flood|1996}}; {{Harvard citation no brackets|Lockard|2007}}</ref> {{Refn|name=fusion|group=note}} với nguồn gốc đa dạng {{Sfn|Narayanan|2009|p=11}} {{Refn|Among its roots are the [[Historical Vedic religion|Vedic religion]] of the late [[Vedic period]] ({{harvnb|Flood|1996|p=16}}) and its emphasis on the status of Brahmans ({{harvnb|Samuel|2010|pp=48–53}}), but also the religions of the [[Indus Valley Civilisation]] ({{harvnb|Narayanan| 2009|p=11}}; {{harvnb|Lockard|2007|p=52}}; {{harvnb|Hiltebeitel|2007|p=3}}; {{harvnb|Jones|Ryan|2006|p=xviii}}) the [[Sramana]] or renouncer traditions of [[Maurya Empire|north-east India]] ({{harvnb|Flood|1996|p=16}}; {{harvnb|Gomez|2013|p=42}}), with possible roots in a non-Vedic Indo-Aryan culture ({{harvnb|Bronkhorst|2007}}), and "popular or [[Adivasi|local traditions]]" ({{harvnb|Flood|1996|p=16}}).|group=note}} và không có người sáng lập . {{Sfn|Fowler|1997|pp=1, 7}} Quá trình "Tổng hợp Ấn Độ giáo" này bắt đầu phát triển từ 500 TCN đến 300 sau CN, {{Sfn|Hiltebeitel|2007|p=12}} sau khi kết thúc [[Thời kỳ Vệ Đà|thời kỳ Vệ đà]] (1500 đến 500 TCN), {{Sfn|Hiltebeitel|2007|p=12}} {{Sfn|Larson|2009}} và phát triển mạnh trong [[Ấn Độ thời Trung cổ|thời Trung cổ]], với [[Suy tàn của Phật giáo ở tiểu lục địa Ấn Độ|sự suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ]] . {{Sfn|Larson|1995|p=109&ndash;111}}
 
Mặc dù Ấn Độ giáo chứa một loạt các triết lý, nó chia sẻ chung các khái niệm, nghi lễ dễ nhận biết, [[Vũ trụ học Ấn Độ giáo|vũ trụ học]], [[Kinh sách Ấn Độ giáo|tài nguyên kinh sách được chia sẻ]] và [[Địa điểm hành hương Ấn Độ giáo|tập tục hành hương đến các địa điểm linh thiêng]] . [[Kinh sách Ấn Độ giáo|Các kinh sách Ấn Độ giáo]] được phân loại thành ruti ("nghe") và Smṛti ("nhớ"). Những kinh sách này thảo luận thần học, [[Triết học Ấn Độ giáo|triết học]], [[Thần thoại Ấn Độ giáo|thần thoại]], [[Kinh Vệ-đà|Vệ Đà]] yajna, [[Yoga]], nghi lễ agama, và cách [[Đền thờ Ấn Độ giáo|xây dựng đền thờ]], và các chủ đề khác. {{Sfn|Michaels|2004}} Kinh sách chính bao gồm các ''[[Kinh Vệ-đà|kinh Vệ Đà]]'' và ''[[Áo nghĩa thư|Upanishads]]'', ''[[Puranas]]'', ''[[Mahabharata]]'', ''[[Ramayana]]'', và ''[[Agama (Ấn Độ giáo)|Agama]]'' . <ref>{{Chú thích sách|title=Hindu Scriptures|last=Zaehner|first=R. C.|publisher=Penguin Random House|year=1992|isbn=978-0679410782|location=|pages=1–7|quote=|via=}}</ref> <ref name="Klostermaier 2007 p46–52, 76–77">{{Chú thích sách|title=A Survey of Hinduism|last=Klostermaier|first=Klaus|publisher=State University of New York Press|year=2007|isbn=978-0791470824|edition=3rd|location=|pages=46–52, 76–77|quote=|via=}}</ref> Nguồn gốc thẩm quyền và sự thật vĩnh cửu trong các văn bản của nó đóng một vai trò quan trọng, nhưng cũng có một truyền thống mạnh mẽ trong việc đặt câu hỏi về thẩm quyền của Ấn Độ giáo để tăng cường sự hiểu biết về những sự thật này và phát triển hơn nữa các truyền thống. <ref name="frazierintrop2">{{Chú thích sách|title=The Continuum companion to Hindu studies|last=Frazier|first=Jessica|date=2011|publisher=Continuum|isbn=978-0-8264-9966-0|location=London|pages=1–15}}</ref>
 
Các chủ đề nổi bật trong tín ngưỡng của '''đạo Hindu''' bao gồm bốn [[Puruṣārtha]], các mục tiêu hay mục đích đúng đắn của cuộc sống con người, đó là [[Pháp (Phật giáo)|Pháp]] (đạo đức/bổn phận), [[Artha]] (thịnh vượng / công việc), [[Kama]] (mong muốn / đam mê) và [[Giải thoát|Moksha]] (giải thoát/tự do khỏi vòng luân hồi chết và [[Đầu thai|tái sinh]]/cứu rỗi); <ref name="Bilimoria 2007 p. 103">{{Chú thích sách|title=Indian Ethics: Classical Traditions and Contemporary Challenges|last=|first=|year=2007|isbn=|editor-last=Bilimoria|location=|pages=103|quote=|display-editors=etal|via=}} See also {{Chú thích tạp chí|last=Koller|first=John|year=1968|title=Puruṣārtha as Human Aims|url=|journal=Philosophy East and West|volume=18|issue=4|pages=315–319|doi=10.2307/1398408|jstor=1398408}}</ref> <ref name="Gavin Flood 1997 pages 11">{{Chú thích sách|title=The Bhagavadgītā for Our Times|last=Flood|first=Gavin|publisher=Oxford University Press|year=1997|isbn=978-0195650396|editor-last=Lipner|editor-first=Julius J.|location=|pages=11–27|chapter=The Meaning and Context of the Puruṣārthas|quote=|via=}}</ref> [[nghiệp]] (hành động, ý định và hậu quả), [[Luân hồi|Saṃsāra]] (vòng [[luân hồi]] của sự chết và tái sinh), và các [[Yoga]] khác nhau (con đường hoặc thực hành để đạt được moksha). <ref name="Klostermaier 2007 p46–52, 76–77">{{Chú thích sách|title=A Survey of Hinduism|last=Klostermaier|first=Klaus|publisher=State University of New York Press|year=2007|isbn=978-0791470824|edition=3rd|location=|pages=46–52, 76–77|quote=|via=}}</ref> {{Sfn|Brodd|2003}} Các thực hành của Ấn Độ giáo bao gồm các nghi thức như [[Puja (Ấn Độ giáo)|puja]] (thờ phượng) và tụng kinh, [[japa]], thiền ([[Thiền trong Ấn Độ giáo|dhyana]]), nghi lễ hướng về gia đình, lễ hội hàng năm và hành hương thường xuyên. Một số người Ấn Độ giáo rời bỏ thế giới xã hội và của cải vật chất của họ, sau đó tham gia vào [[Sannyasa]] (thực hành tu viện) suốt đời nhằm đạt được Moksha. <ref name="ellinger70">{{Chú thích sách|url=https://books.google.com/books?id=pk3iAwAAQBAJ|title=Hinduism|last=Herbert Ellinger|publisher=Bloomsbury Academic|year=1996|isbn=978-1-56338-161-4|pages=69–70}}</ref> Ấn Độ giáo quy định các bổn phận vĩnh cửu, như trung thực, kiềm chế làm tổn thương chúng sinh ([[Bất hại|ahimsa]]), kiên nhẫn, nhẫn nhịn, tự kiềm chế và từ bi, v.v... <ref group="web" name="EB-sanatana dharma">{{Chú thích sách|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/665848/sanatana-dharma|title=sanatana dharma {{!}} Hinduism|publisher=Encyclopædia Britannica|access-dateaccessdate =ngày 17 Novembertháng 11 năm 2016}}</ref> <ref>{{Chú thích sách|title=History of Dharmasastra|last=Dharma|first=Samanya|last2=Kane|first2=P. V.|year=|isbn=|volume=2|location=|pages=4–5|quote=|via=}} See also {{Chú thích tạp chí|last=Widgery|first=Alban|year=1930|title=The Priniciples of Hindu Ethics|url=|journal=International Journal of Ethics|volume=40|issue=2|pages=232–245|doi=10.1086/intejethi.40.2.2377977}}</ref> Bốn giáo phái lớn nhất của Ấn Độ giáo là [[Vaishnavism]], [[Shaivism]], [[Shaktism]] và [[Smartism]] . Có sáu trường phái [[Āstika và nāstika|āstika]] của [[triết học Ấn Độ giáo]], mà tôn vinh Vedas như là kinh sách, cụ thể là [[Samkhya|Sankhya]], [[Yoga (triết học)|Yoga]], [[Nyaya]], [[Vaisheshika]], [[Mimamsa]] và [[Vedanta]] . <ref name="Matthew Clarke 2011 28">{{Chú thích sách|url=https://books.google.com/books?id=DIvHQc0-rwgC&pg=PA28|title=Development and Religion: Theology and Practice|last=Matthew Clarke|publisher=Edward Elgar Publishing|year=2011|isbn=9780857930736|page=28}}</ref> <ref>Students' Britannica India (2000), Volume 4, Encyclopædia Britannica, {{ISBN|978-0852297605}}, page 316</ref> <ref name="andrewoverview">Andrew Nicholson (2013), Unifying Hinduism: Philosophy and Identity in Indian Intellectual History, Columbia University Press, {{ISBN|978-0231149877}}, pages 2-5</ref>
 
Ấn Độ giáo là [[Các nhóm tôn giáo lớn|tôn giáo lớn thứ ba thế giới]] ; những người theo nó, được gọi là [[người Ấn giáo]], chiếm khoảng [[Ấn Độ giáo theo quốc gia|1,2 tỷ]], tương đương 15-16% dân số toàn cầu. <ref group="web">{{Chú thích web|url=http://www.pewforum.org/global-religious-landscape-hindu.aspx|tựa đề=The Global Religious Landscape – Hinduism|ngày=ngày 18 Decembertháng 12 năm 2012|website=A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups <!-- {{as of|2010|lc=y}}-->|nhà xuất bản=Pew Research Foundation|ngày truy cập=ngày 31 Marchtháng 3 năm 2013}}</ref> <ref name="gordonconwell.edu">{{Chú thích web|url=http://www.gordonconwell.edu/resources/documents/1IBMR2015.pdf|tựa đề=Christianity 2015: Religious Diversity and Personal Contact|ngày=January 2015|website=gordonconwell.edu|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170525141543/http://www.gordonconwell.edu/resources/documents/1IBMR2015.pdf|ngày lưu trữ=ngày 25 Maytháng 5 năm 2017|ngày truy cập=ngày 29 Maytháng 5 năm 2015}}</ref> Ấn Độ giáo là đức tin được tuyên bố rộng rãi nhất ở [[Tôn giáo ở Ấn Độ|Ấn Độ]], [[Tôn giáo ở Nepal|Nepal]] và [[Tôn giáo ở Mauritius|Mauritius]] . Đây cũng là tôn giáo chiếm ưu thế ở [[Bali]], [[Indonesia]] . <ref>{{Chú thích web|url=https://sp2010.bps.go.id/index.php/page/warning|tựa đề=Peringatan|website=sp2010.bps.go.id}}</ref> Số lượng đáng kể các cộng đồng Ấn Đô giáo cũng tồn tại ở [[Vùng Caribe|Caribbean]], [[Đông Nam Á]], [[Bắc Mỹ]], [[Châu Âu]], [[Châu Đại Dương]], [[Châu Phi]] và [[Ấn Độ giáo theo quốc gia|các khu vực khác]] . <ref>{{Chú thích sách|url=https://books.google.com/books?id=FRVTAQAAQBAJ|title=The Hindu Diaspora: Comparative Patterns|last=Vertovec|first=Steven|publisher=Routledge|year=2013|isbn=978-1-136-36705-2|pages=1–4, 7–8, 63–64, 87–88, 141–143}}</ref> <ref>{{Chú thích web|url=http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-hindu/|tựa đề=Hindus|ngày=ngày 18 Decembertháng 12 năm 2012|website=Pew Research Center's Religion & Public Life Project|ngày truy cập=ngày 14 Februarytháng 2 năm 2015}};<br /><br />{{Chú thích web|url=http://features.pewforum.org/grl/population-number.php?sort=numberHindu|tựa đề=Table: Religious Composition by Country, in Numbers (2010)|ngày=ngày 18 Decembertháng 12 năm 2012|website=Pew Research Center's Religion & Public Life Project|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20130201224548/http://features.pewforum.org/grl/population-number.php?sort=numberHindu|ngày lưu trữ=ngày 1 Februarytháng 2 năm 2013|ngày truy cập=ngày 14 Februarytháng 2 năm 2015}}</ref>
 
== Từ nguyên==
=== Ấn giáo thời Văn minh lưu vực sông Ấn Độ ===
[[Tập tin:CiviltàValleIndoMappa.png|nhỏ|225px|phải|Lưu vực sông Ấn Độ với hai trung tâm Mohenjodaro và Harappa, thuộc Pakistan hiện nay]]
Tôn giáo thời [[Văn minh lưu vực sông Ấn Độ]] (''Indus Valley Culture'', hưng thịnh khoảng 2300-1750 [[TCN]]) chỉ có thể được dựng lại một cách khiếm khuyết từ các công trình khảo cổ. Nhìn chung thì các cách diễn giảng những di tích này đều nhất trí ở điểm là những thành phần của nền văn hoá Indus vẫn tiếp tục tồn tại và có phần được hấp thụ bởi những tôn giáo cổ điển khác của Ấn Độ. Các hình tượng trên những con ấn bằng đá steatite (''talc'') ở những nơi như [[Mohenjodaro]], [[Harappa]] và những khu định cư khác cho thấy những vị thần cây, được các nhà nghiên cứu xem là tiền thân của các loài [[La-sát]] (zh. 羅剎, sa. ''rākṣasa'') và [[La-sát nữ]] (zh. 羅剎女, sa. ''rākṣasi'') sau này.
 
Một hình [[Thần thể]] (zh. 神體, sa. ''devatā'') trong tư thế ngồi của một hành giả [[Du-già]] cho thấy là có thể nguồn gốc của Du-già bắt đầu từ thời văn minh Indus. Người ta cũng tìm thấy một Thần thể ngồi giữa đám thú, được xem là [[Thú chủ]] (zh. 獸主, sa. ''paśupati''), "chúa tể loài cầm thú" và - có thể là sai - tiền thân của thần Thấp-bà (sa. ''śiva''). Hình tượng được xem là dương vật dựng đứng (sa. ''liṅga'', en. ''phallus'') của Thấp-bà có lẽ chỉ là một sợi thắt lưng lõng và vì những thần thể này mang trang vật trên cánh tay nên các nhà khảo cổ chưa xác định được đây là hình tượng nam hay nữ. Tắm rửa theo nghi lễ giữ một vai trò quan trọng vì có nhiều dấu tích của những nhà tắm trang trọng được xây rất công phu (có thể được hấp thụ bởi các nhánh tôn giáo Ấn Độ sau này dưới dạng cái ao ở đền thờ). Tuy nhiên, người ta không tìm thấy dấu tích của một ngôi đền thờ nào. Việc diễn giảng những vòng đá như [[dương vật]] Thấp-bà và [[âm hộ]] (nền của các vòng đá) và các tượng phụ nữ bằng đất nung như các vị Thiên mẫu vẫn là những phỏng đoán.
==== Nguồn gốc và thánh điển ====
[[Tập tin:The Rig Veda.jpg|nhỏ|225px|phải|Một trang của ''[[Lê-câu-phệ-đà bản tập]]'' (sa. ''ṛgvedasaṃhitā''), ấn bản của nhà Ấn Độ học [[Max Müller]], trình bày hai câu kệ ''Puruṣasūkta'', 10.90, với chú giải của Sāyaṇa]]
Với tư cách là tôn giáo cổ nhất Ấn Độ với thánh điển còn lưu lại, Ấn giáo Phệ-đà (''vedic religion'') giữ một vai trò đặc biệt trong việc nghiên cứu tôn giáo sử của Ấn Độ. Tôn giáo này có nhiều điểm rất giống tôn giáo Cổ Iran và qua tên của các vị thần, người ta có thể thấy được mối quan hệ với tôn giáo La Mã, Hy Lạp và Điều Đốn (en. ''teuton'', người Đức thời xưa). Trong một văn bản hợp đồng của Mitanni (một đế quốc Ấn-Ba Tư miền bắc khu vực [[Lưỡng Hà]]), người ta tìm thấy tên của các vị thần Phệ-đà như Mật-đa-la (密多羅, sa. ''mitra''), Phạt-lâu-na (zh. 伐樓那, sa. ''varuṇa''), Nhân-đà-la (zh. 因陀羅, sa. ''indra'') và các Mã Đồng (zh. 馬童, sa. ''aśvin''). Tín đồ Phệ-đà giáo là những bộ tộc bán [[du mục]], du nhập Ấn Độ từ miền Tây và Tây bắc trong khoảng thời gian 1700-1200 trước CN qua nhiều đợt. Họ tự gọi là [[Nhã-lợi-an]] (zh. 雅利安, sa. ''ārya'', de. ''arier'', en. ''aryan''). Tôn giáo của họ thuộc hệ đa thần với cơ sở nghi lễ tôn giáo là việc cúng tế thần linh. Người thực hiện cầu đảo thần linh bằng một bài tán tụng. Đàn tế lễ được lập một cách nghiêm trang với ba loại lửa, việc tế lễ được thực hiện bởi nhiều tế sư khác nhau cùng với các bài kệ tụng (sa. ''ṛc''), ca vịnh (sa. ''sāman''), câu tế đảo (sa. ''yajus''), và các [[chân ngôn]] (sa. ''mantra''). Vật tế lễ là Tô-ma (zh. 蘇摩, sa. ''soma''), thú vật, bơ lỏng, ngũ cốc và thực phẩm đã được nấu chín. Tổ tiên (sa. ''pitṛ'') cũng được cúng tế.
 
Bốn bộ Phệ-đà (Tứ Phệ-đà 四吠陀) là những tác phẩm tôn giáo và thi ca sớm nhất của gia đình [[hệ ngôn ngữ Ấn-Âu]]. Trong bốn bộ này, ''[[Lê-câu-phệ-đà]]'' (zh. 棃俱吠陀, sa. ''ṛgveda'') giữ một vai trò đặc biệt, bao gồm mười [[mạn-đà-la]] (sa. ''maṇḍala'') với 1028 bài tán tụng (vì vậy cũng được dịch nghĩa là ''Tán tụng minh luận'' 讚誦明論). ''Lê-câu-phệ-đà'' được xem là nguồn văn bản cổ nhất ghi lại các khái niệm thượng đế và thần thoại của những người Nhã-lợi-an Phệ-đà. Công trình biên tập Lê-câu-phệ-đà có lẽ được kết thúc vào khoảng 1000 TCN. Bốn bộ Phệ-đà cùng với các bộ [[Phạm thư]] (zh. 梵書, sa. ''brāhmaṇa'', có nội dung chỉ rõ nghi thức tụng niệm, làm lễ), ''[[Sâm lâm thư]]'' (zh. 森林書, sa. ''āraṇyaka'', có nội dung phỏng đoán về những vấn đề siêu hình), cũng như ''[[Áo nghĩa thư]]'' (zh. 奧義書, sa. ''upaniṣad'') được xem là những văn bản [[Thiên khải]] (zh. 天啓, sa. ''śruti''), tức là được "trời khai mở cho thấy". Chúng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến các nhánh tôn giáo sau này tại Ấn Độ. Người Ấn Độ thời Phệ-đà cầu mong các thần thánh ban cho nhiều con, sức khoẻ, phồn vinh, thắng kẻ thù, một cuộc sống trăm năm cũng như sự thứ lỗi cho những lần vi phạm quy luật vũ trụ hoặc "chân lý" (sa. ''ṛta''), và sau khi chết được lên thiên đường (sa. ''svarga''), trú xứ của Đế Thích (sa. ''indra'', Nhân-đà-la) và chư thiên khác. Trách nhiệm của những người sùng tín là: 1. nghiên cứu kinh điển, giữ đúng lễ nghi tế tự, 2. tế tự chư thiên và tổ tiên và 3. nuôi dưỡng con trai để có thể giữ truyền thống cúng tế lâu dài.
 
==== "Bà-la-môn giáo" và những bước phát triển mới ====
Sự phát triển của tôn giáo Phệ-đà theo hướng nhấn mạnh sự thanh tịnh trong khi thực hiện tế lễ thần thánh đã mang lại một sự chuyên hoá trong giới Bà-la-môn trong thời đoạn 1000-500 TCN. Nó cũng đồng thời loại những người ở cấp dưới, phần lớn là không thuộc nhóm Nhã-lợi-an, thuộc cấp nô lệ (zh. 奴隸, sa. ''śūdra'', cũng gọi là Thủ-đà-la 首陀羅), ra khỏi việc thực hành tế lễ cũng như nghiên cứu Phệ-đà. Trong tay của các Bà-la-môn, bộ môn tế lễ đã trở thành một khoa học xử lý mối tương quan giữa năng lực hữu hiệu trong quá trình tế lễ và quy luật vũ trụ. Những mối tương quan giữa đại vũ trụ và vi quan vũ trụ, giữa [[chân ngôn]] với năng lực đi kèm và đối tượng được chân ngôn chỉ đến cũng như giữa hành vi tế lễ và sự việc xảy ra trong tương lai, tất cả đã dẫn đến một quan niệm bao gồm thế gian và sự tế lễ mà trong đó, người ta không cần thần thánh nữa. Thời đoạn này của Phệ-đà giáo cũng được gọi là '''Bà-la-môn giáo'''.
 
Trong thời gian này, người ta tìm thấy những gì ban đầu chỉ được nhắc đến sơ qua trong [[Phạm thư]], và không lâu sau đó được các ''[[Áo nghĩa thư]]'' trình bày rõ ràng: Khái niệm tái sinh và quy luật nhân quả ([[nghiệp]], sa. ''karman''). Giáo lý mới này cho rằng, những hành động tốt cũng như xấu trong đời này sẽ mang kết quả trong đời sau và như thế, nó cũng khiến người ta rút lui dần từ mục đích nguyên thuỷ của Phệ-đà giáo: Một cuộc sống trên thiên đường giờ đây không còn là sự việc cứu cánh vì nơi đó vẫn chịu quy luật tái sinh tái tử cũng như nghiệp quả. Như vậy thì chỗ giải thoát không thể có được nơi chư thiên và cũng không thể đạt được qua việc cúng tế.
 
Giải thoát chỉ có thể được thực hiện qua trí huệ và mục đích của nhận thức này là trạng thái bất tử (sa. ''amṛtatva''), cơ sở của tất cả những hiện hữu: ''brahman'' (Phạm 梵), hoàn toàn tương đồng với ''ātman'', cái tiểu ngã. Với khái niệm này, tôn giáo Phệ-đà đã vượt qua cái bóng của chính nó. Ý nghĩa của sự cúng tế được nghi vấn lại và con đường được mở rộng cho những phong trào tôn giáo cải cách mới như [[Phật giáo]], [[Kì-na giáo]], cũng như những nhánh vô thần khác (ví như Số luận phái, xem thêm [[Triết học Ấn giáo]]), hệ Bất nhị nhất nguyên (sa. ''advaitavedānta'') và những tôn giáo thờ Nhất thần. Một vài phong trào nêu trên phản đối độc quyền thực hiện nghi lễ của Bà-la-môn và phản đối [[chế độ chủng tính]] (sa. ''varṇa'') nói chung.
=== Ấn giáo Tì-thấp-nô ===
[[Tập tin:Krishna-radha2.jpg|nhỏ|225px|phải|Hắc Thần (sa. ''kṛṣṇa''), hiện thân của Tì-thấp-nô (sa. ''viṣṇu''), và người yêu là Radhā|liên_kết=Special:FilePath/Krishna-radha2.jpg]]
Tì-thấp-nô giáo (''viṣṇuism'', ''vaiṣṇavism'') là một tôn giáo nhất thần với cơ sở xuất phát từ sự đồng hoá vị thần Tì-thấp-nô (sa. ''viṣṇu'') trong tôn giáo Phệ-đà và vị thần siêu việt Na-la-diên-na (zh. 那羅延那, sa. ''nārāyaṇa''), cũng như từ sự hoà nhập của một số lễ nghi phổ biến, đặc biệt là việc tôn xưng Hắc Thần (sa. ''kṛṣṇa'') ở Bắc Ấn Độ giữa thế kỉ thứ 6 và thứ 2 TCN. Tì-thấp-nô Na-la-diên-na (sa. ''viṣṇu-nārāyaṇa'') được tôn xưng là Bạc-già-phạm (sa. 薄伽梵, sa. ''bhagavat'') - nghĩa là Thế Tôn - và các tín đồ được gọi là Bạc-già-phạm đồ (sa. ''bhāgavata''). Nên lưu ý là cách gọi Tì-thấp-nô giáo hoặc Tín đồ Tì-thấp-nô (sa. ''vaiṣṇava'') chỉ mới xuất hiện ở thế kỉ thứ 5. Trong hình tượng Hắc Thần, người ta thấy được sự hoà hợp của nhiều trào lưu tế lễ thành một đơn vị.
 
Cùng với Ba-la-la-ma (sa. ''balarāma'' = ''saṃkarṣaṇa'') - một [[Thần thể]] có những nét âm phủ cũng như tương quan đến phong tục tôn thờ rắn rồng và được xem là người anh - Hắc Thần được tôn thờ như một cặp thần và được xây đền thờ. Hắc Thần cũng được thờ trong nhóm Ngũ Anh Hùng (sa. ''pañcavīra'') gồm chính Hắc Thần, em là Ba-la-la-ma, hai con trai là Tam-ba (sa. ''sāmba''), Đại Hùng Kiệt (sa. ''pradyumna'') và cháu là A-nậu-lâu-đà (sa. ''aniruddha'') trong bộ tộc Vrishni (sa. ''vṛṣṇi''). Sau việc loại Tam-ba ra khỏi nhóm này thì những đại biểu của một trong hai nhóm quan trọng còn lại - các vị thuộc nhóm Ngũ Dạ (sa. ''pañcarātrin'') - trong bốn thiên nhân còn lại những bước phân tán (sa. ''vyūha'') đầu tiên của [[thần thể]] tối cao.
 
Nội bộ những đại biểu của nhóm thứ hai, các tín đồ Bạc-già-phạm, thì Hắc Thần Bà-tu-đề-bà (sa. ''kṛṣṇavāsudeva'' = con của Vasudeva) được xem là hiện thân toàn vẹn (sa. ''pūrṇāvatāra'') của thần Tì-thấp-nô Na-la-diên-na (sa. ''viṣṇu-nārāyaṇa''), được tôn xưng là vị thần tối cao. Vào khoảng thế kỉ thứ 6, 7, Tì-thấp-nô giáo lại đạt được một vị trí quan trọng vì đã hấp thụ phần lớn của một trào lưu thờ tự thần mặt trời. Hai trường sử thi Ấn Độ, [[Rāmāyaṇa]], miêu tả cuộc đời của vị anh hùng [[Rāma]], hiện thân của thần [[Tì-thấp-nô]], và [[Mahābhārata]], bao gồm toàn bộ ''[[Chí Tôn ca]]'', đã giúp phổ biến Tì-thấp-nô giáo đến những nước [[Đông Nam Á]].
Theo giáo lý cao nhất thì Thấp-bà dưới dạng tối cao không mang bất cứ một thuộc tính nào (''nirguṇa'') và đồng nhất với Phạm thiên (sa. ''brahman'') của hệ thống Phệ-đàn-đa (sa. ''vedānta''). Về khía cạnh nhân cách thì Thấp-bà có thuộc tính (''saguṇa''), bao hàm hai nguyên lý nam cũng như nữ. Nguyên lý nữ được thể hiện qua tính lực (''śakti''), tức là nhân tố chủ động trong nhận thức, ý muốn, hành động, tự che đậy và ban ân của Thượng đế. Trong thần thoại, nguyên lý nữ được xem là vợ của thần Thấp-bà, dạng hiền hậu tịch tĩnh là Tuyết sơn thần nữ (zh. 雪山神女, sa. ''pārvatī''), dạng phẫn nộ hoặc tàn phá là Đỗ-nhĩ-ca (zh. 杜爾嘉, sa. ''durgā'').
 
Chính thần Thấp-bà lại xuất hiện trong thần thoại như một Du-già sư hoặc một vị thần hàng phục yêu quái, tàn phá thế giới. Hai hình tượng có liên hệ đến con đường giải thoát của tín đồ Thấp-bà giáo. Con đường xuất phát từ việc tôn xưng thần Thấp-bà, qua thiền quán cho đến sự giải thoát khỏi những trói buộc (sa. ''pāśa'') của tâm linh cá biệt (sa. ''paśu'') mang hình tướng trong thế gian. Sau đó, tâm linh này đạt tâm thức tối thượng của đấng tối cao (sa. ''pati'').
 
Các trói buộc phát sinh từ sự vướng mắc vào vật chất và qua đó, năng lực tri thức và hoạt động vô biên của tâm thức tối thượng bị những nhân tố như sau hạn chế tối đa: Thời gian (''kāla''), không gian và quy luật nhân quả (''niyati''), giới hạn của cảm nhận (''rāga''), giới hạn của tri thức (''vidyā'') và khả năng hành động (''kalā''). Qua sự vây phủ làm u tối tâm thức (''tirobhāva'') nên dị biệt và đa dạng của các hiện tượng xuất hiện, thay thế cái đơn nhất trong tâm thức tối cao của tất cả những hiện hữu. Diệt trừ cái thiên hình vạn trạng này - và như thế cũng có nghĩa là diệt trừ thế gian qua ân sủng của thần Thấp-bà - được thực hiện bằng sự bộc phát của tri thức giải thoát, phá huỷ tấm màn vô minh, giải phóng linh hồn của tín đồ ra khỏi [[vòng sinh tử]].
 
=== Ấn giáo Tính lực ===
Giữ vị trí trung tâm sùng bái của Tính lực giáo (''śāktism'') là Thiên nữ Tính lực (''devī'' hoặc ''śakti''). Chỉ Thiên nữ này nhận thức và hành động, tạo tác, gìn giữ và tiêu huỷ thế giới, làm toại nguyện, ban ân, giải thoát. Thiên nữ Tính lực (''śakti'') là sự tổng hợp của tất cả những năng lực, nghĩa là năng lực của tất cả các vị thần, đặc biệt là thần Thấp-bà và Tì-thấp-nô. Về mặt lịch sử thì Tính lực giáo xuất phát từ những trào lưu tôn giáo bộ tộc. Có thuyết cho rằng, Tính lực giáo có thể bắt nguồn từ việc tôn thờ Thiên nữ thời [[Văn minh lưu vực sông Ấn Độ]] nhưng thuyết này vẫn chưa được chứng minh một cách thuyết phục.
 
Từ những thế kỉ đầu CN, Tính lực giáo được hoà nhập vào Thấp-bà giáo, và khoảng từ thế kỉ thứ sáu lại đạt vị trí quan trọng qua sự hỗ trợ của truyền thống Bà-la-môn, sau lại được chủng tính [[Sát-đế-lợi]] (''kṣatriya'', chủng tính vua chúa và quân đội) tôn sùng vì được xem là nữ thần chiến tranh. Nhưng chỉ từ thế kỉ thứ 10, Thiên nữ Tính lực mới vượt hẳn các vị thần nam tính khác, đặc biệt là Thấp-bà, và kể từ đây, mối quan hệ nam nữ được đảo ngược: Không có Thiên nữ Tính lực thì các vị thần khác không còn khả năng nhận thức và hoạt động. Với thời gian, Tính lực giáo đã hấp thụ nhiều truyền thống tôn sùng các nữ thần địa phương, hoà nhập họ vào truyền thống thờ phụng Thiên nữ [[Đỗ-nhĩ-ca]] hoặc [[Kali (nữ thần)|Ka-li]] (''durgā/kālī'') và qua đó, đã góp phần rất lớn trong việc Ấn giáo hoá các trào lưu tín ngưỡng bộ tộc.
 
Hiện nay, Tính lực giáo vẫn còn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tôn giáo tại Ấn Độ. Song song với các bộ [[Đát-đặc-la]] (''tantra'') có cùng với Thấp-bà giáo, Tính lực giáo còn có những bộ thánh điển riêng, xuất hiện kể từ thế kỉ thứ 10. Việc sùng bái Thiên nữ Tính lực bao gồm việc cúng tế súc vật (cá, gà trống, dê, bò), thậm chí cả người cho đến thời đế quốc Anh. Công phu tu luyện bao gồm các nghi lễ Đát-đặc-la với chân ngôn (''mantra'') và những biểu tượng bí mật, thỉnh thoảng bao gồm sự giao hợp theo nghi thức [[Mật giáo]].
 
=== Ấn giáo Bất nhị Phệ-đàn-đa nhất nguyên ===
Giáo lý Bất nhị Phệ-đàn-đa nhất nguyên (''monistic advaitavedānta'') cũng tự phát triển thành một giáo phái riêng biệt. Đại biểu xuất sắc nhất của tông phái này là [[Thương-yết-la]] (''śaṅkara''), theo truyền thuyết thì sống vào khoảng 788-820 (theo các nhà nghiên cứu hiện đại thì phải trước đó khoảng 100 năm). Ba điểm khởi phát (''prasthānatrayī'') của Thương-yết-la là [[Áo nghĩa thư]] (sa. ''upaniṣad''), ''[[Chí Tôn ca]]'' (''bhagavadgītā'') và các bộ Phạm kinh (''brahmasūtra''). Trên cơ sở này, Thương-yết-la đã kiến lập một thế giới quan và một giáo lý giải thoát đi xa những quan điểm của Phệ-đà giáo trước đây: Thế giới, cùng với các vị thần, là sản phẩm của huyễn ảnh (''māyā''), là huyễn tượng. Chỉ Phạm thiên (''brahman'') mới sở hữu hiện thực tối cao và Phạm thiên lại đồng nhất với tiểu ngã (''ātman'').
 
Từ việc hoá đồng Phạm thiên và tiểu ngã, Thương-yết-la kết luận là không có những linh hồn cá biệt. Tất cả những đa dạng đều là hư huyễn, chỉ có giá trị tạm thời, chỉ là những hiện thực tương đối. Sự đa dạng biến mất khi trí huệ cứu cánh dẫn dắt tâm thức cá nhân hoà nhập với Phạm thiên và như vậy có nghĩa là dẫn đến giải thoát. Bất nhị Phệ-đàn-đa đã gây ảnh hưởng lớn đến Thấp-bà giáo, đã đóng dấu ấn của nó trong Thấp-bà giáo nhánh Kashmir. Bất nhị Phệ-đàn-đa được Tì-thấp-nô giáo cải biến rất nhiều, ví dụ như trong giáo lý Chế hạn bất nhị (sa. ''viśiṣṭādvaita'') của La-ma-nã-già (sa. ''rāmānuja''). Nhưng điểm nổi bật của giáo lý Bất nhị Phệ-đàn-đa này là việc nó ảnh hưởng rất lớn đến trào lưu Tân Ấn Độ giáo sau này.
 
=== [[Luân hồi]] ===
Thuộc về những điểm căn bản chung là quan điểm [[luân hồi]], là thừa nhận hiện tượng thành, trụ, hoại và diệt của thế giới hiện tượng theo chu kì. Cùng với nó, người ta thấy một sự đánh giá rất cao của cội nguồn, được xem là thanh tịnh và toàn hảo. Từ đó lại phát xuất một cách đánh giá đạo đức ngược dòng: Thế giới không tiến bộ theo thời gian mà chỉ suy đồi cho đến lúc một vị thần xác định một khởi điểm mới. Trong giai đoạn ở giữa, luân lý suy đồi, trí huệ hạ giảm. Loài người hiện đang sống trong thời mạt thế (sa. ''kaliyuga''), thời kì cuối của bốn thời kì của kiếp này (sa. ''kalpa'').
 
Quan điểm này lại khởi phát một sự tôn kính truyền thống. Kiến thức truyền thống được tôn kính và gìn giữ vì tuổi tác mặc dù thực tế nó đã được thay thế bằng những kiến thức mới. Qua đó người ta có thể hiểu được vì sao tất cả tín đồ Ấn Độ giáo tôn kính các bộ [[Phệ-đà]] (''veda'') mặc dù thực tế họ gần như không biết chúng và cũng chẳng cần chúng trong giáo lý hoặc quá trình tu tập của họ.
 
=== Chế độ chủng tính ===
Tất cả những nhánh Ấn Độ giáo đều hoạt động trong chế độ chủng tính, mặc dù phần lớn đã phản đối kịch liệt chế độ này. Trong những nhánh đề cao tín ngưỡng (sa. ''bhakti''), chế độ này hoàn toàn không có một cơ sở hợp pháp hoá nào, nhưng lại được những văn bản cổ về [[luật pháp]] (sa. ''smṛti'') đưa ra và đòi hỏi tuy chúng thuộc vào thời hậu phệ-đà và không có bản chất khải thị. Ta có thể xếp chế độ chủng tộc vào mô hình giải thích thuyết luân hồi tái sinh một cách vô mâu thuẫn, nhưng sự việc này không có nghĩa là nó phải được xem là một hiện tượng tất nhiên.
 
Trong Ấn giáo Tì-thấp-nô (''viṣṇuism, vaiṣṇavism''), Thấp-bà (''śivaism'') cũng như Tính lực (''śāktism''), người ta đã từng tìm thấy những cuộc đấu tranh phản đối chế độ chủng tính nhưng dưới sự đô hộ của các chế độ theo [[Hồi giáo]] và [[Cơ Đốc giáo]] sau này, không gian cho sự tranh đấu chống lại những cấu trúc truyền thống đã trở nên eo hẹp. Chỉ trong thời cận đại và đặc biệt là sau khi giành được độc lập (1947), chế độ chủng tính mới bị loại ra khỏi [[hiến pháp]].
{{Các chủ đề|Yoga|Ấn Độ|Ấn Độ giáo|Tôn giáo}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
<references group="note" />
 
[[Thể loại:Ấn Độ giáo| ]]
[[Thể loại:Tôn giáo sắc tộc châu Á]]
[[Thể loại:Tôn giáo Ấn Độ]]
<references group="note" />